Velká Bíteš

Slovem o dění v MŠ

PRVNÍ POMOC

20191128 094349První pomoc, základní věc, která může zachránit i život. Je brzy se s ní začít seznamovat už ve školce? My si myslíme, že ne! Proto jsme do naší Mateřské školy U Stadionu pozvaly zdravotní sestru z brněnské nemocnice paní Janu Dvořáčkovou. Návodnými otázkami dovedla děti k tomu, co by měly dělat, když někdo omdlí, bolí ho končetina nebo začne hořet. Děti si zopakovaly čísla, na která mají volat a hlavně, co do telefonu říct. Hravou formou si vyzkoušely obvazování zlomeniny nohy, ruky a jak dostat člověka do stabilizované polohy. Že si děti nově osvojené poznatky vzaly za své, se promítlo v následných dnech v jejich hře, do které nově získané dovednosti implementovaly.

 

MOBILNÍ PLANETÁRIUM

IMG 6107Za informacemi o vesmíru již nemusíme cestovat do planetária. V úterý 10. prosince k nám do mateřské školy přijelo mobilní Planetárium Morava s příběhem „O Červené Karkulce‘‘. Děti se seznámily s dějem známé pohádky, která byla propojená s ročními obdobími, se světovými stranami, souhvězdími, hvězdou Polárkou a zvířaty. Děti s Červenou Karkulkou cestovaly v čase do období dinosaurů, do doby kamenné, železné a do starověkého Egypta. Nakonec se vydaly cestovat s Karkulkou po Sluneční soustavě.

ŠKOLKA BRUSLENÍ

IMG 5168Koncem loňského školního roku nás oslovil vedoucí trenér mládeže v bítešském hokejovém klubu p.Oto Budín s nabídkou pravidelného bruslení pro předškolní děti. Záměrem aktivity je pořádání tzv. „školky bruslení“ s naplněním hlavního cíle tohoto projektu a to rozpohybovat malé děti, naučit je základům bruslení, vzbudit u nich kladný vztah ke sportu a k lednímu hokeji a především přilákat děti k pravidelnému sportování. Základní představa trenéra HC Spartak Velká Bíteš p.Budína od l6.10. t.r. získává reálnou podobu. Po zajištění výstroje dětí hokejovým klubem HC Spartak (brusle, helma, chrániče kolen a loktů) tedy byla 16. října 2019 Školka bruslení zahájena. Výuku si vedou a organizují tři zkušení trenéři, na ledě jsou však dětem k dispozici a k podání ochranné ruky vždy i dvě pí. učitelky. V odborných statích o bruslení jsem se dočetla, že „bruslení je jeden z nejvhodnějších druhů tělesného pohybu pro mládež, posiluje svaly celého těla, zejména nohou, hýždí, boků a zad, dále napomáhá správné koordinaci pohybů a udržování rovnováhy a stability celého těla. Napomáhá také hubnutí, posiluje kardiovaskulární, dýchací a imunitní systém a je velmi příjemnou relaxací, zábavou i odpočinkem. Rozvíjí nervosvalovou koordinaci, protože k úspěšnému provedení bruslařského prvku je potřeba jemná a citlivá souhra vědomých, ale skoro neznatelných pohybů v oblasti motorického svalstva celého těla“.

Velká část dětí bude stát na bruslích poprvé, a proto je důležité je učit „věřit si, nervozita a nejistota zvyšují riziko pádu. Vše v naší školce probíhá v duchu „učení hrou“ a tak chceme, aby i bruslení děti především bavilo a těšily se na něj.

Kurs Školky bruslení pro naši Veselou školku má 10 lekcí, probíhá na zimním stadionu každou středu pro 2 skupiny dětí.

Věříme, že děti nejen zvládnou základní bruslařské dovednosti, ale rozvojem samostatnosti a sebedůvěry v sebe sama a kolektiv se v budoucnu budou moci hladce začlenit do „žlutomodrého týmu“ našeho města.

DRAKIÁDA 2019

IMG 4751Díky nepříznivému počasí jsme původní termín očekávaného pouštění draků museli dvakrát přesunout. Zrušení nepřipadalo v úvahu, neboť děti se na akci velmi těšily. A když nastalo očekávané odpoledne, sešli se děti s rodiči a samozřejmě s draky na stráni v hojném počtu. Děti byly uvítány perníčkem ve tvaru draka. Úterý 15. října byl ten ideální den pro pouštění draků - vítr donesl draky až do výšin a slunce nás hřálo do zad. Těžko se rozhodovalo o tom, čí drak je nejvýše, nejoriginálnější a nejkrásnější. Prvních deset dětí, které pouštěly své draky do začátku až do konce, obdržely dárek a diplom. Všichni ostatní si odnesli aspoň maličkost, zkrátka nikdo neodcházel s prázdnou. Byly jsme rády, že do třetice všeho dobrého se počasí vydařilo a rodiče si společně s námi akci užili. Po opečení párečku jsme odcházeli do tepla našich domovů.

Byli jsme velmi rádi, že Drakiády naší MŠ se účastnily nejen děti z naší školky, ale také děti ze základní školy a ze druhé mateřské školky v Lánicích.

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2019

DSCN5651V sobotu 5. 10. 2019 se konalo na Městském úřadě ve Velké Bíteši vítání nových občánků města. Za přítomnosti pana starosty Milana Vlčka, paní matrikářky Mileny Janštové a členek Sboru pro občanské záležitosti bylo přivítáno téměř 40 nově narozených dětí.

Pozdravit a přivítat malé děti přišly i dvě holčičky z národopisného kroužku Bítešánek. Každého z přítomných pohladila po duši líbivá ukolébavka „Spi děťátko, spi“ a při přednesu básničky rozverným hláskem malé slečny se každému vloudil úsměv do tváře.

Holčičky to zvládly na výbornou, pochválil je starosta města, paní matrikářka i paní učitelka. Za odměnu dostaly balíček sladkostí a kytičku z drobných květů karafiátů.

UČÍME SE POZNÁVAT SVĚT NEJEN VE ŠKOLCE

Naše mateřská škola se jako partner aktivně zapojila do projektu Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech, podpořeného z Evropských strukturálních a investičních fondů. Cílem tohoto projektu je vytvoření funkční sítě mateřských škol napříč celou ČR, potažmo sdílení zkušeností pedagogů výměnou příkladů dobré praxe a poskytování inspirací do výuky k tématu polytechnického vzdělávání. Díky tomu se nejen pedagogové, ale následně i děti setkávají a osvojují si nové poznatky z různých oblastí. Od začátku projektu jsme realizovali již 24 setkání a dotkli se těchto témat – řemesla a řemeslné tvoření, exkurze do řemeslných dílen, projektové dny s policií ČR, práce s materiály, společné tvořivé dílničky s prvňáčky, návštěva odborné školní dílny, besedy se členy IZS, práce s předměty denní potřeby, stavebnice, jemná a hrubá motorika, grafomotorika, objevování tajemství těla, badatelství, objevování nových zákonitostí přírody atd. Nejvíce oceňujeme spolupráci se Základní školou ve Velké Bíteši. Zde jsme v měsíci květnu a červnu pod vedením pana Mgr. Pavla Holánka absolvovali dvě návštěvy - přírodovědné učebny a přírodní zahrady. Tématem byly objevy, pokusy a experimentování. Děti si zkusily práci s mikroskopem a lupou, poznávaly nerosty, zvířata a rostliny. Na zahradě si své poznatky převedly do praxe, kdy zkoumaly živočichy a rostliny v trávě, lesíku, jezírku a na vyvýšeném záhonu. Hravou formou se seznámily s pojmem fotosyntéza. Panu Mgr. Holánkovi moc děkujeme za zajímavý a inspirativní program a budeme se těšit na další spolupráci.

NÁVŠTĚVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

IMG 1837Dne 2. 4. 2019 jsme se všemi předškoláky měli možnost nahlédnout do ZŠ a zjistit, co nás v příštích letech čeká. Budovou druhého stupně nás provedla milá paní asistentka Kolková, která nám ukázala sborovnu, kde se s námi přivítala paní ředitelka Kroutilová, třídy prvňáčků, tělocvičnu, dvůr a třídu dětí ze sedmého ročníku. Dětem se velmi líbila možnost zkusit si aktovky prvňáčků, usednout do jejich lavic a odpovídat na záludné otázky, které jim dávala paní učitelka ze ZŠ. Od dětí ze ZŠ jsme dostali malou pozornost v podobě školních rozvrhů, díky které se děti těší do školy ještě více. Zpříjemnila nám den nejen ukázka téměř celé školy, ale i pěvecký výkon dětí ze 7. C, který nás pobavil a zakončil naši prohlídku.

Anketa

Jste spokojeni s výukou bruslení?

Výsledky
Nejnovější články
zřizovatel organizace

Zřizovatel organizace - Velká Bíteš

Účastníme se projektů
  • Celé Česko čte dětem
  • Mrkvička
  • Bonduelle
  • Škola plná zdraví
  • GOODYEAR - Bezpečná školka
  • Soutěž s panem Popelou