Adaptace dětí

Se začátkem školního roku přicházejí do mateřské školy nové děti. Některé tuto změnu snášejí snadno, jiným přináší adaptace na nové prostředí velké problémy. Některé dítě si lehce zvykne na školku, učitelku i kolektiv, jiné každé ráno pláče a nechce se rozloučit s maminkou nebo tatínkem. Za adaptačními obtížemi „stojí" typ osobnosti dítěte, předchozí zkušenosti s jinými dětmi i dospělými a v neposlední řadě i mateřská škola, do které dítě nastupuje.

Naše mateřská škola je čtyřtřídní, postavená uprostřed panelového sídliště, se zahradou a dvorem. Vzhledem k tomu, že v ní děti tráví podstatnou část dne, bylo a je naší snahou, aby pobyt děti prožívaly v klidu a s pocitem uspokojení a radosti.

Víme, že na pohodu dětí má podstatný vliv partnerský vztah školy a rodiny. Proto se již několik let snažíme navazovat kontakt s rodinami dětí ještě dříve, než nastoupí do naší Veselé školky. Pořádáme pravidelná Barevná návštěvní odpoledne. Jedno úterní odpoledne v měsíci umožňujeme těmto dětem a jejich sourozencům, rodičům a prarodičům dvě hodiny mimo provozní dobu si zde pohrát, pobýt, něco vytvořit nebo si jen popovídat v některé z našich barevných tříd nebo na zahradě. Tato možnost rodinných návštěv v MŠ se potom projevuje při nástupu nových dětí do kolektivu. Přicházejí do již známého, okoukaného prostředí, potkávají známé děti i učitelky. Můžeme tedy potvrdit, že je dobré, aby dítě vidělo na vlastní oči kam jde, aby někoho ve třídě znalo a aby se alespoň trochu v novém prostředí orientovalo.

Pravidelně se také připravujeme na Den otevřených dveří, který se koná poslední prázdninový den. Široká veřejnost, ale hlavně rodiče a nově nastupující děti, mají možnost projít si celou školní budovou, pohrát si v jednotlivých barevných třídách, porovnat uspořádání tříd, zda vyhovují nejrůznějším činnostem dětí, zda a jaké jsou hračky, pomůcky, náčiní. Hlavně si ale rodiče mohou pohovořit s paní učitelkou ve třídě, kam dítě v novém školním roce nastoupí právě o něm, o jeho zvyklostech, zvláštnostech, nadání a možnostech jeho uplatnění například v některém ze zájmových kroužků – k tomuto účelu mohou využít dotazník, který dostanou u zápisu dítěte do mateřské školy.

Mohou se zeptat na vše ohledně denního režimu, pitného režimu, odpočinku po obědě, vhodnosti oblečení a obutí do třídy i na pobyt venku, o tom, jak mu co nejvíce usnadnit nástup do mateřské školy. Každá paní učitelka velice ráda, profesionálně a pravdivě všem rodičům z již letité zkušenosti poradí, co se zatím nejlépe osvědčilo, čeho je třeba se vyvarovat, na co dát zvýšený pozor, jak mají dítěti označit oblečení, co by mohli od dítěte očekávat a jak na různé situace reagovat.

Rodiče, kteří se obávají nástupu svého dítěte do mateřské školy, se většinou trochu zklidní, když jsou ubezpečeni, že počáteční pláč dítěte při odloučení od rodiny je jeho normální obranou proti tak velké změně v dosavadním životě. Vždyť přílišná ochota dítěte opustit mámu nebo tátu a s radostí se vrhnout do náruče zatím cizího člověka, by jistě vypovídala o zcela něčem jiném, ale hlavně ne přirozeném a dobrém.

Pro rodiče nově nastupujících dětí pořádáme ještě před začátkem školního roku malou Informativní schůzku. Zde se z úst nejpovolanějších dovídají vše ohledně přijímání dětí do MŠ s ohledem na jeho věk, o úplatě a způsobu jejího hrazení, stravování a platbě za ně, o možnostech odběru jídla a jeho odhlašování v případě nepřítomnosti dítěte, o denním režimu té které třídy a školy a dalších velice potřebných záležitostech, ale hlavně a především o změnách, které s sebou nástup dítěte do mateřské školy přináší.

Zvýšené nároky nejsou totiž kladeny pouze na děti, ale i na rodiče. Ti by se měli zamyslet nad svým vztahem a důvěrou k mateřské škole a spoluvychovatelkám svého dítěte, měli by být schopni akceptovat, že jejich dítě bude jen jedním mezi ostatními ve skupině, neměli by prosazovat podporu pouze pro své vlastní dítě bez ohledu na ostatní a měli by se naučit důvěřovat svému dítěti, které začne být samostatnějším. Apelujeme na rodiče, aby si dopředu zbytečně nepřipouštěli a neprožívali strach z loučení a z toho, že vše bude od prvního dne pouze problémové a nezvládnutelné, ale aby se naučili spolupracovat s učitelkou, aby společně dokázali najít pro děti tu nejschůdnější cestu k adaptaci na nové prostředí. Jako malého pomocníka jim nabízíme naše desatero.

Desatero pro snadnější adaptaci dítěte:

  1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je, co se tam bude dít, jaké ho čekají radosti, ale že se mohou vyskytnout i těžkosti. Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat", „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude".
  2. Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu dítěti s jistotou řekněte, že odcházíte, ale také ho ujistěte, že se vrátíte.
  3. Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že je jediné, které neumí dojít na záchod nebo obléknout kalhoty.
  4. Ujistěte ho, že mu věříte, že nástup do školky zvládne a nikdy školkou nevyhrožujte. Dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest.
  5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat, ale neodcházejte narychlo nebo ve vzteku.
  6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného. K překonání zábran z nového prostředí pomůže drobnost, která připomíná domov.
  7. Plňte své sliby, říkejte dětem pouze pravdu. Dítě lépe snáší větší zátěž než nejistotu.
  8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti.
  9. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů, ale přidá se i strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane.
  10. O možnostech adaptace dítěte si promluvte s učitelkou. Příliš dlouhý pobyt s dítětem ve školce nebo dlouhé loučení nebývá tím správným krokem. Dítě ale musí být ubezpečeno v tom, že je máte rádi, i když jste je dali do školky.

Shrnuto do poslední věty:
Nástup dítěte do školky bychom měli všichni vnímat jako mimořádnou událost a měli bychom si vyčlenit na dítě více času.