Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Spolupracujeme s

Spolupracujeme s rodinou

Formy spolupráce s rodinou, tématické okruhy, časový harmonogram:

Dlouhodobá praxe a zkušenosti nám ukázaly, že informovanost rodičů, jejich ovlivňování a vzájemné poznávání, jsou důležitým předpokladem komunikace a spolupráce a že vztahy mateřské školy s rodiči dětí ovlivňují výsledek pedagogické práce. Rodiče jsou významnými partnery školy a bez nich by škola nemohla plnit naše náročné cíle a základem spolupráce rodičů a školy je vzájemné informování. Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky.

Číst více...

Spolupracujeme se Základní školou

IMG 1837
Více naleznete v sekci Předškoláci : Projekty na podporu školní zralosti.

 

Spolupracujeme s Domovem důchodců a s Domem s pečovatelskou službou

ddJako každý rok, tak i nadále budeme s dětmi realizovat oboustranné návštěvy dětí a obyvatel DD a DPS. Na těchto setkáních několikrát do roka děti předvedou krátký program plný básniček, písniček a tanečků a předají drobné dárečky, které v MŠ samy vyrábějí. A za to leckdy dostanou sladkou odměnu. Ale to není to nejdůležitější! Všechny děti jistě získají dobrý pocit z toho, že i když jsou tak malí, dokáží někoho potěšit a mnohdy až dojmout k slzám.

Číst více...

Spolupracujeme s ostatními subjekty a organizacemi

Spolupráce se zřizovatelem:

Na různých vzdělávacích seminářích a pracovních setkáních – tedy v odborných kruzích často slýchávám, že ředitelé škol a zřizovatelé jsou si tak vzdáleni, že se nemohou nikdy pochopit. Za svou kariérní cestu ředitele školy jsem zažila tři starosty a tedy tři zastupitelské sbory a mohu říci, že tvrzení není pravdivé. Pochopit se mohou a mohou i vytvořit perfektní tým, jenž sleduje společné cíle. Musí ale chtít, musí spolu umět komunikovat, musí si umět naslouchat a musí najít společně shodu. Snahou obou musí být budovat pro děti takové prostředí, které umožní získávat kvalitní výchovu a vzdělávání. Ve Velké Bíteši to zřizovatel umí (pozn. ředitelky).

Číst více...

zřizovatel organizace

Zřizovatel organizace - Velká Bíteš

Účastníme se projektů
  • Celé Česko čte dětem
  • Mrkvička
  • Bonduelle
  • Škola plná zdraví
  • GOODYEAR - Bezpečná školka
  • Soutěž s panem Popelou