Únor v MŠ U Stadionu


Na začátku měsíce února za námi přijela pracovnice ze Záchranné stanice Pavlov s programem Ptáčci v zimě. Děti se dozvěděly, čím mohou v zimě krmit ptactvo, jaké druhy ptáků mohou v zimě na krmítku pozorovat. Hravou formou poznávaly odlétající a přezimující ptáky. Odvážlivci mohli nakrmit poštolku živými červy a na závěr si všechny děti poštolku na chvíli podržely. Setkání se zvířaty mají děti vždy moc rády a díky tomuto programu už děti také ví, jak mohou ptáčkům v zimě pomoci.

V únoru jsme se opět potkali v hale TJ Spartak při cvičení s Víťou Kratochvílem. Ten si pro děti připravil zábavné cvičení zaměřené na rozvoj pohybových dovedností. Děti si vyzkoušely basketbal a fotbal, potrénovaly dovednosti s míčem a zahrály si různé hry. Cvičení s Víťou je u dětí velmi oblíbené a už teď se těší na další setkání v hale.

V rámci poznávání různých povolání jsme si k nám do mateřské školy pozvali hasiče z místní požární stanice. Ti dorazili velkým požárním autem a už jejich příjezd vyvolal u dětí nadšení. Hasiči dětem ukázali, co vše se ukrývá v hasičském autě. Děti si vyzkoušely hasičskou přilbu i různé nářadí a mohly se do auta i posadit. Kdo ví, třeba máme mezi dětmi budoucí hasiče. 

Na návštěvu hasičů u nás jsme navázali zapojením do soutěže Požární ochrana očima dětí, kterou každoročně vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Obrázky se dětem moc povedly a my doufáme, že aspoň některý z nich bude mít v soutěži úspěch.

Speciální pedagožky ze Speciálně pedagogického centra Březejc si přijely zkontrolovat dětí, které vedeme při logopedické prevenci v mateřské škole, a také vyšetřily děti, které při předchozí depistáži chyběly. V posledních letech se zvyšuje počet dětí s narušenou komunikační schopností, a tak jsme za tuto spolupráci se SPC Březejc rádi. Zároveň v naší mateřské škole má většina učitelek kurz primární logopedické prevence, mohou tedy pod vedením SPC pracovat s dětmi, které to potřebují i individuálně a snaží se rozvíjet a podporovat řeč dětí, aby i v tomto směru byly na školu včas připraveny.

Jako každý rok jsme se i letos zapojili do příprav Rybářského plesu. Moravský rybářský svaz, pobočný spolek Velká Bíteš nás opět požádal o drobné dárky při vstupu na ples a dárky do tomboly. Připravili jsme malé perníkové rybky a velké krásně nazdobené kapry. Kdo půjdete na začátku března na ples, prohlédněte si je a my doufáme, že se vám budou líbit.

Čas rychle plyne a před námi je první jarní měsíc. Třeba se s vámi potkáme v ulicích na první jarní den ve středu 20. března, kdy budou děti rozdávat jarní květiny. 

 

 Martina Forejtová


Zachranna-stanice-Pavlov-v-MS

     Cviceni-s-Vitou-Kratochvilem