Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Spotřební koš

Co je to spotřební koš?

Ve snaze zachovat zdravotní význam školního stravování, zůstává základní výživovou normou pro stravování dětí ve školách a školských zařízeních tzv. spotřební koš, tj. průměrná měsíční spotřeba vybraných druhů potravin na strávníka a den, která vychází z doporučených výživových dávek v České republice.

Spotřební koš je soustava 10 skupin základních potravin, jejichž denní doporučená dávka ke spotřebě by měla pokrýt doporučenou dávku živin pro jednotlivá odebraná jídla.

Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů zařazuje kategorie strávníků podle věku dětí:

1. kategorie 3 – 6 let
2. kategorie 7 - 10 let
3. kategorie 11 - 14 let
4. kategorie 15 - 18 let

Výpočet spotřebního koše se provádí každý měsíc a dokumentuje se, jak se tato doporučení plní.

Přehled sledovaných potravin a jejich tolerance plnění dle vyhlášky:

Kategorie tolerance
Maso 75 - 125 %
Ryby 75 - 125 %
Mléko 75 - 125 %
Mléčné výrobky 75 - 125 %
Tuky volné max. 100 %
Cukr volný max. 100 %
Zelenina více než 100 %
Ovoce více než 100 %
Brambory 75 - 125 %
Luštěniny více než 100 %

Množství potravin v jednotlivých kategoriích se liší podle věku strávníků a podle počtu odebraných jídel. Zda školní jídelna dodržuje naplňování spotřebního koše, kontroluje ČŠI. V případě kontroly ze strany Zdravotního dozoru /hygieny/ je Spotřební koš první, co je kontrolováno a v případě nedodržení uvedeného také postihováno. Personál školní jídelny je pravidelně proškolován o směrech ve zdravé výživě. Zdravým stravováním předškolních a školních dětí přispíváme k dobrému fyzickému i duševnímu vývoji našich dětí.

Odborníci na zdravou výživu zdůrazňují, že je žádoucí snižovat spotřebu tuků a cukrů a naopak zvyšovat spotřebu ryb, zeleniny, ovoce a luštěnin.

Náš spotřební koš:

pdfNutriční doporučení

 

Výstřižek 1_copy_copy 

 

zřizovatel organizace

Zřizovatel organizace - Velká Bíteš

Účastníme se projektů
  • Celé Česko čte dětem
  • Mrkvička
  • Bonduelle
  • Škola plná zdraví
  • GOODYEAR - Bezpečná školka
  • Soutěž s panem Popelou