Modrá třída

V Modré třídě, která je třídou věkově smíšenou, je zapsáno 25 dětí ve věku od 3 do 6 let, z toho 15 holčiček a 10 chlapců.Ve třídě budou vzdělávány 2 děti se speciálními vzdělávacími potřebami.V letošním školním roce se bude 11 dětí (z toho 1 OŠD) bezprostředně připravovat na vstup do základní školy (povinné předškolní vzdělávání). Formou pravidelné denní docházky do mateřské školy bude povinné předškolní vzdělávání plnit 11 dětí, 1 dítě bude plnit povinné předškolní vzdělávání formou individuálního vzdělávání.

Název projektu: „Od podzimu do léta, koukneme se do světa".

modra1
modra2
modra3
modra4

Motto: 

„Řekni mi a já to zapomenu, 
ukaž mi a já si to zapamatuji, 
nechej mne udělat a já to pochopím".

Samotný název projektu napovídá, že budeme během celého roku prozkoumávat svět kolem nás, budeme cvičit, zpívat, tancovat, kreslit a malovat, vystřihovat, modelovat, společně si hrát a objevovat nové a nepoznané. Budeme pracovat formou zážitkové pedagogiky, která v sobě zahrnuje zážitek, vnímavost, poznání a chování a snaží se zapojit také emoce, představivost, fyzické tělo a intelekt.Někdy se nám podaří udělat z obyčejné věci neobyčejnou, a když se hned napoprvé něco nepovede, vůbec to nebude vadit. Hlavně, že jsme se snažili.Celou třídu máme rozdělenou na několik hracích koutů s určitým zaměřením (čtenářský koutek, ateliér, kostičkárna, PC koutek, domácnost, dílna atp.). Po prvotním přiblížení tématu týdne v komunitním kruhu si děti vezmou svoji značku a umístí do koutku, který si samy vybraly. Děti mají možnost individuální volby koutku. Ve zvoleném koutku se budou věnovat připraveným činnostem a úkolům, které souvisí s probíraným tématem a samozřejmě v něm budou dodržovat předem dohodnutá pravidla.

Cílem projektu je:

Naučit děti přizpůsobit se životu mimo rodinu, posilovat získání jistoty a důvěry.Vytvářet radostné a pohodové prostředí se vzájemným respektováním a tolerancí.Poznávat okolní svět a vytvářet základy pro odpovědný postoj k životnímu prostředí, objevovat nové poznatky.Rozvíjet schopnost komunikace, spolupráce, empatie a samostatného rozhodování.U předškolních dětí se navíc zaměřit na vytvoření základních klíčových kompetencí přispívajících k bezproblémovému vstupu dětí do školy.

Třídní učitelky:

  • Jiřina Janíková
  • Mgr. Naděžda Burianová
  • Dana Havelková