Modrá třída

V Modré třídě, která je třídou věkově smíšenou, je zapsáno 23 dětí ve věku od  3 do 6 let, z toho 14 holčiček a 9 chlapců.

V letošním školním roce se bude 8 děti bezprostředně připravovat na vstup do základní školy (tzv. povinné předškolní vzdělávání). Formou pravidelné denní docházky do mateřské školy bude povinné předškolní vzdělávání plnit 6 dětí, 2 děti budou plnit povinné předškolní vzdělávání formou vzdělávání individuálního.

Název třídního projektu: „S Modrou třídou právě teď, obeplujem celý svět!“

 

Motto:         „Řekni mi a já to zapomenu,

                        ukaž mi a já si to zapamatuji,

                        nechej mě to udělat a já to pochopím“.

 

Samotný název projektu napovídá, že během celého roku prozkoumáme svět kolem nás. Budeme cvičit, zpívat, tancovat, kreslit a malovat, vystřihovat, modelovat, společně si hrát a objevovat nové a nepoznané. Budeme pracovat formou  tzv. zážitkové pedagogiky, která v sobě zahrnuje zážitek, vnímavost, poznání a chování a snaží se zapojit také emoce, představivost, fyzické tělo a intelekt. Někdy se nám podaří udělat z obyčejné věci neobyčejnou, a když se hned napoprvé něco nepovede, vůbec to nebude vadit. Hlavně, že jsme se snažili. 

Celou třídu máme rozdělenou do  několika hracích koutů s určitým zaměřením (Čtenářský koutek, Ateliér, Kostičkárna, PC koutek, Domácnost, Dílna atp.)

 Po prvotním přiblížení probíraného tématu a motivaci v ranním kruhu se děti, zpravidla podle vlastní volby, rozmístí do hracích koutů, kde jsou pro ně připraveny různé činnosti a úkoly, které s probíraným tématem souvisí. Děti pracují v koutech ve skupinkách, učí se vzájemné spolupráci, toleranci, přirozeně komunikují, společně řeší problémy a chyby. Samozřejmostí je dodržování nastavených a s dětmi vyvozených pravidel soužití.

Děti mají možnost individuální volby koutku,   ale současně jsou  vedeny k odpovědnosti za svoji volbu, která spočívá v setrvání u činnosti, dokončení práce a úklidu v koutku. 

Na závěr (před pobytem venku)  se  děti společně sejdou v hodnotícím kruhu, kde si vzájemně sdělí, jak se jim pracovalo, co se jim povedlo, co se jim nelíbilo,  jak se cítily. K hodnocení využívají emotikony. 

 MT3MT2MT1


Cílem projektu je:

Naučit děti přizpůsobit se životu mimo rodinu, rozvíjet jejich samostatnost, posilovat jejich sebevědomí a důvěru v druhé.

Vytvářet radostné a pohodové prostředí se vzájemným respektováním a tolerancí.

Poznávat okolní svět a objevovat nové poznatky. 

Vytvářet základy pro odpovědný postoj k životnímu prostředí, 

Rozvíjet schopnost komunikace, spolupráce, empatie a samostatného rozhodování.

U předškolních dětí se navíc zaměřit na  rozvoj  základních klíčových kompetencí přispívajících k bezproblémovému vstupu dětí do školy.

 

Třídní učitelky:

  • Mgr. Naděžda Burianová
  • Jiřina Janíková
  • Dagmar Egerová