Modrá třída

V Modré třídě, která je třídou věkově smíšenou, je zapsáno 23 dětí ve věku od  3 do 6 let, z toho 13 holčiček a 10 chlapců.

V letošním školním roce se budou 4 děti bezprostředně připravovat na vstup do základní školy (tzv. povinné předškolní vzdělávání). Formou pravidelné denní docházky do mateřské školy budou povinné předškolní vzdělávání plnit 3 děti, 1 dítě bude plnit povinné předškolní vzdělávání formou individuálního vzdělávání.

Název třídního projektu: „S Modrou třídou právě teď, obeplujem celý svět!“

 

Motto:         „Řekni mi a já to zapomenu,

                        ukaž mi a já si to zapamatuji,

                        nechej mě to udělat a já to pochopím“.

 

Samotný název projektu napovídá, že během celého roku prozkoumáme svět kolem nás. Budeme cvičit, zpívat, tancovat, kreslit a malovat, vystřihovat, modelovat, společně si hrát a objevovat nové a nepoznané. Budeme pracovat formou  tzv. zážitkové pedagogiky, která v sobě zahrnuje zážitek, vnímavost, poznání a chování a snaží se zapojit také emoce, představivost, fyzické tělo a intelekt. Někdy se nám podaří udělat z obyčejné věci neobyčejnou, a když se hned napoprvé něco nepovede, vůbec to nebude vadit. Hlavně, že jsme se snažili. 

Celou třídu máme rozdělenou do  několika hracích koutů s určitým zaměřením (čtenářský koutek, ateliér, kostičkárna, PC koutek, domácnost, dílna atp.). Hrací kouty jsou ve třídě nově rozmístěny, protože Modrá třída dostala během prázdnin nový kabát. Částečně jsme přestavěli nábytek, novotou září nejen podlaha, ale i výmalba třídy včetně dětské šatny. To se nám to společně popluje! 

 Po prvotním přiblížení probíraného tématu a motivaci v ranním komunitním kruhu   si děti vezmou svoji značku a umístí do hracího koutku, který si samy vyberou. V hracích koutech jsou pro děti připraveny různé činnosti a úkoly, které s probíraným tématem souvisí. Děti pracují v koutech ve skupinkách, učí se vzájemné spolupráci, toleranci, přirozeně komunikují, společně řeší problémy a chyby. Samozřejmostí je dodržování třídních pravidel.  

Děti mají možnost individuální volby koutku,   ale současně jsou  vedeny k odpovědnosti za svoji volbu, která spočívá v setrvání u činnosti, dokončení práce a úklidu v koutku. 

Na závěr (před pobytem venku)  se  děti společně sejdou v hodnotícím kruhu, kde si vzájemně sdělí, jak se jim pracovalo, co se jim povedlo, co se jim nelíbilo,  jak se cítily. K hodnocení využívají emotikony. 

 DSCN0249DSCN0257DSCN0262

Cílem projektu je:

Naučit děti přizpůsobit se životu mimo rodinu, rozvíjet jejich samostatnost, posilovat jejich sebevědomí a důvěru v druhé.

Vytvářet radostné a pohodové prostředí se vzájemným respektováním a tolerancí.

Poznávat okolní svět a objevovat nové poznatky. 

Vytvářet základy pro odpovědný postoj k životnímu prostředí, 

Rozvíjet schopnost komunikace, spolupráce, empatie a samostatného rozhodování.

U předškolních dětí se navíc zaměřit na  rozvoj  základních klíčových kompetencí přispívajících k bezproblémovému vstupu dětí do školy.

 

Třídní učitelky:

  • Jiřina Janíková
  • Mgr. Naděžda Burianová
  • Dagmar Egerová