Dokumenty

Dokumenty pro rodiče nově nastupujících dětí - školní rok 2023/2024

Tiskopisy potřebné k zahájení docházky dětí do MŠ

Děti nastupují do MŠ - adaptace

Co budete do MŠ potřebovat

Dohoda o docházce dítěte do mateřské školy

Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Elektronická komunikace

Prohlášení o bezinfekčnosti

Přihláška ke stravování

Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání a úhrada úplaty za školní stravování

Vnitřní řád školní jídelny od 1.9.2023

Pokyn ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání 2023/2024


Přijímací řízení na školní rok 2023/2024

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Elektronický předzápis a rezervace termínu doručení žádosti do MŠ

Kritéria a podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání školní rok 2023/2024

Obecně závazná vyhláška města, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol

Oznámení o individuálním vzdělávání

Oprávněná úřední osoba


Rozpočet 

Zveřejnění rozpočtu

Rozpočet na rok 2023

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025


Důležité dokumenty pro školní rok 2023/2024

Školní řád pro školní rok 2023/2024

Vnitřní řád školní jídelny od 1.9.2023

Pokyn ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání 2022/2023

Provozní řád

Pokyn ředitelky školy k distančnímu způsobu vzdělávání

Školní vzdělávací projekt Veselá školka s účinností od 1.9.2017 - celý školní vzdělávací projekt je k dispozici u ředitelky školy a ve třídách dětí


Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106-1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022