Dokumenty


Přijímací řízení na školní rok 2024/2025

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Potvrzení o očkování dítěte pro účely přijetí do mateřské školy

Kritéria a podmínky pro přijímání děti k předškolnímu vzděláváni do Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace pro školní rok 2024/2025

Obecně závazná vyhláška města, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol

Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání

Oprávněná úřední osoba

Elektronický předzápis a rezervace terminu


Dokumenty pro školní rok 2023/2024

Tiskopisy potřebné k zahájení docházky dětí do MŠ

Dohoda o docházce dítěte do mateřské školy

Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou

Elektronická komunikace

Prohlášení o bezinfekčnosti

Přihláška ke stravování

Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání a úhrada úplaty za školní stravování


Rozpočet 

Zveřejnění rozpočtu

Rozpočet na rok 2024

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026

Zveřejnění rozpočtu na roky 2023 - 2025

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025


Důležité dokumenty pro školní rok 2023/2024

Školní vzdělávací program ,,Veselá školka", platný od 1. 9. 2023

Školní řád pro školní rok 2023/2024

Vnitřní řád školní jídelny 2023/2024

Pokyn ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání 2023/2024

Provozní řád

Pokyn ředitelky školy k distančnímu způsobu vzdělávání


Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106-1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022