Květen v MŠ U Stadionu


V květnu jsme si konečně užívali teplého počasí na školní zahradě. Pořídili jsme novou skluzavku, která je teď neustále v obležení dětí, protože jízdu na skluzavce mají děti velmi rády.

Ve čtvrtek 9. Května proběhl zápis do mateřské školy. Účast byla, pro nás až nečekaně, vysoká. Děti si mohly pohrát v Modré třídě, zatímco rodiče vyřizovali administrativní záležitosti s paní ředitelkou v kanceláři. Děti se jevily velice šikovné, nebály se nás, hezky si hrály. Od září se na mnoho z nich už teď velmi těšíme.

Vzhledem k blížícímu se konci školního roku proběhlo fotografování třídních kolektivů a předškoláků v šerpách. Děti, které odcházejí do základní školy, se také u kostela vyfotily na tablo, které bude v průběhu června vystaveno na náměstí. Tak se nezapomeňte přijít podívat, jak to našim předškolákům sluší.

Připomněli jsme si také Den matek, který letos připadl na neděli 12. května. Děti v jednotlivých třídách vyrobily krásné keramické dárky, přáníčka a naučily se i básničku pro maminku.

Po dlouhé době jsme také zavítali do Divadla Radost v Brně, kde jsme zhlédli pohádku ,,Příběhy králíčka Péti“. Děti se na to krásně oblékly a po cestě autobusem přemýšlely, o čem představení asi bude, protože ne všechny děti znají příběhy spisovatelky Beatrix Potterové. Divadelní představení bylo velice zajímavé a dětem se moc líbilo. Do divadla určitě zase brzy přijedeme.

V zimním období jsme chodili do haly TJ Spartak, kde nám Víťa Kratochvíl vždy připravil různé sportovní disciplíny, které si děti mohly vyzkoušet. Teď jsme toto cvičení přesunuli ven a sešli jsme se na fotbalovém stadionu. Děti si tak mohly procvičit svoji rychlost a obratnost při různých opičích drahách, zahrály si fotbal a další míčové hry.

V úterý 21. května proběhlo poslední Barevné návštěvní odpoledne v tomto školním roce, tentokrát na školní zahradě. Děti, které ještě nenavštěvují naši mateřskou školu, se tak mohly seznámit s herními prvky na zahradě. Rodiče se dozvěděly, jak může probíhat vzdělávání i na zahradě a v přírodě, která je dětem velmi blízká.

Květen patří již tradičně také naší Akademii. Tentokrát se konala ve středu 22. května v Kulturním domě ve Velké Bíteši. Sešlo se skutečné velké množství diváků, kteří se přesvědčili o tom, že v naší mateřské škole máme šikovné děti i paní učitelky. Vystoupení jednotlivých tříd byla velmi pestrá plná písniček, básniček, tanečků a nápaditých choreografií. Mohli jste vidět žabičky, mravence, exotická zvířata a pohádkové postavy z Večerníčku. Představil se také folklorní soubor Bítešánek pod vedením učitelek Modré a Žluté třídy Mgr. Nadi Burianové a Kláry Singerové a kroužek Tancuj se mnou, který vede Ing. Lucie Budínová. Děkujeme dětem za jejich snahu a trpělivost při nácviku vystoupení, také rodičům za pomoc s kostýmy a všem za skvělou atmosféru. Náš dík patří i Ing. Ottu Hasoňovi za fotografování celé naší Akademie. Příští rok se uvidíme zase znovu!

 

Martina Forejtová


Navsteva-Divadla-Radost

Nova-skluzavka