Zelená třída

Charakteristika třídy:

  • Věková kategorie 3-4 roky
  • Heterogenní třída

V Zelené třídě je zapsáno 23 dětí ve věku od 3 do 4 let – 13 kluků a 10 děvčat.

Název projektu: ,,Pohádkový rok s žabkou Kuňkalkou‘‘


Motto:

My jsme třída žabiček,

plná kluků, holčiček.

Rozhlédni se tu a tam,

uvidíš, že nejsi sám.

Žabička ti pomůže,

celý svět ti ukáže.


ZT1

ZT2

ZT3


Žabka Kuňkalka bude děti provázet po celý rok. Na cestě pohádkami jim bude pomáhat k dosažení jejich cílů a přání a chránit je před zlem. Každý z nás potřebuje kamaráda, přítele, vychovatele, učitele, který pomůže, přidá ruku k dílu, poradí s problémem.

Hravou formou, při níž využijeme říkadla, písničky, pohádky a vyprávění, budeme děti motivovat při veškeré činnosti. Prolínat se tak bude mluvené nebo zpívané slovo s pohybem i tvořivou aktivitou v centrech aktivit či na koberci.

U těch nejmladších, kteří se poprvé ocitnou v jiném prostředí bez mámy a táty, je naší snahou a cílem adaptace na nové prostředí, kamarády i dospělé.

Děti se učí spolupracovat s učitelkou a svými vrstevníky – hrát si spolu, půjčit si hračku, umět se domluvit a předcházet tak konfliktním situacím.

Přátelským způsobem a hravou formou si postupně osvojují základní kulturní, společenské i hygienické návyky.

V Zelené třídě se snažíme o všestranný rozvoj dětských schopností a dovedností, o vytvoření příjemného a pohodového prostředí. Chceme, aby děti přicházely do Zelené třídy rády a těšily se na každý den.


Třídní učitelky:                                            

  • Kateřina Tretterová
  • Tereza Štočková, DiS.

Asistent pedagoga:

  • Bc. Radka Wagnerová, DiS.