Zelená třída

Charakteristika třídy:

  • Věková kategorie 2 – 4 roky
  • Heterogenní třída

V Zelené třídě je zapsáno 24 dětí ve věku od 2 do 4 let - 15 chlapců a 9 děvčat. Jsou to děti, které jsou rozděleny do tří věkových kategorií:

  • 2 děti dvouleté
  • 19 dětí tříletých
  • 3 děti čtyřleté

Název projektu: ,,Vyskočíme do světa s žabkou Kuňkalkou."

Motto: 

My jsme třída žabiček,
plná kluků, holčiček.
Rozhlédni se tu i tam,
uvidíš, že nejsi sám.
Žabička ti pomůže,
celý svět ti ukáže.

zelena1
zelena2
zelena3

Žabka Kuňkalka bude děti provázet po celý rok. Na cestě celým světem jim bude pomáhat k dosažení jejich cílů a přání a chránit je před všemi zlými a nedobrými věcmi.Vždyť i my všichni, každý z nás, malý i velký, mladý i starý, potřebuje kamaráda, přítele, vychovatele, učitele, který pomůže, přidá ruku k dílu, poradí s problémem.Nenásilnou hravou formou, s využitím říkadel, písniček, pohádek a vyprávění, budeme děti motivovat při veškeré činnosti. Prolínat se tak bude mluvené nebo zpívané slovo s pohybem i tvořivou aktivitou v centrech aktivit či na koberci.Cílem je co nejsnadnější a nejlehčí adaptace dětí na nové prostředí s novými kamarády i s dospělými – bez rodičů. Děti se učí spolupracovat s učitelkou a svými vrstevníky – hrát si spolu, půjčit si hračku, umět se domluvit a předcházet tak konfliktním situacím. Nenásilným způsobem a hravou formou si postupně osvojují základní kulturní, společenské i hygienické návyky.V Zelené třídě se snažíme o všestranný rozvoj dětských schopností a dovedností, o vytvoření příjemného a pohodového prostředí. Chceme, aby děti přicházely do Zelené třídy rády a těšily se na každý den.

 

Třídní učitelky:                                            

  • Martina Forejtová
  • Marie Trnková