Žlutá třída

 Žlutou třídu bude navštěvovat 23 dětí, z toho 12 kluků a 11 holčiček. V letošním školním roce se bude 19 dětí (z toho 7 OŠD) připravovat na vstup do základní školy (povinné předškolní vzdělávání). 

Název třídního projektu: „Poznáváme svět s pejskem a kočičkou" 

Klíčovou roli ve Žluté třídě hraje vytvoření podnětného prostředí, zejména rozdělení třídy do herních koutů, určené pro práci s dětmi v malých skupinkách v počtu 2 – 6 dětí. Rozčlenění prostoru ve třídě na kouty není bezdůvodné - splňují podmínky pro integrované učení. Snahou je, aby zde děti nacházely dostatek inspirací, nápadů, pomůcek a materiálů pro svůj rozvoj. Děti si samostatně vybírají, v kterém koutku budou pracovat. Mají tedy možnost volby, ale s touto možností jsou vedeny také k zodpovědnosti za svou volbu - setrváním v dané činnosti, dokončení práce a úklidem pomůcek. Děti se učí tím, že si hrají a pracují v malých skupinkách, což jim dává možnost přirozeně komunikovat, řešit problémy samostatně nebo v kooperaci s kamarády, rozhodovat se, procvičovat si vyjadřovací schopnosti, akceptovat rozdíly mezi lidmi. Jsou tak vedeny k samostatnosti i ke spolupráci. Učení se tak pro malé děti stává hrou a hra naopak učením. Mají zde možnost uplatnit svou vlastní tvořivost a samostatně tak dojít k vlastnímu poznání všemi smysly.

IMG-3224

IMG-3228

IMG-3221 


Cílem třídního projektu je, abychom umožnili dětem poznávat, že všechny jevy a věci jsou navzájem propojeny a tvoří celek. Při tematickém plánování a přípravě dlouhodobých projektů pro celou skupinu dětí je dbáno na to, aby hry a činnosti obsahovaly rozvoj všech vzdělávacích oblastí, naplňovaly podmínky individuálního i skupinového vzdělávání ve vyváženosti spontánních i řízených činností. 

Třídní učitelky: 

  • Martina Forejtová 
  • Klára Singerová
  • Mgr. Pavlína Petrášová (mateřská dovolená)