Spolek rodičů

Obchodní název: Spolek rodičů a přátel školy při Mateřské škole Velká Bíteš, U Stadionu 538

Adresa sídla: U Stadionu 538, 595 01 Velká Bíteš 

: 48896420 

: 5604023329/0800


Výkonný výbor pro šk. rok. 2022/2023:

Mgr. Jitka Dvořáková – předseda Výkonného výboru

Zuzana Matějů – místopředseda Výkonného výboru

Mgr. Naděžda Burianová – člen Výkonného výboru


Účetní:

 Daniela Štefková