Rok ve Veselé školce

... Filozofie naší mateřské školy nás nabádá nepromarnit čas dětství. Celý rok je v životě dítěte dlouhá doba a během celého roku se naskýtá mnoho rozmanitých příležitostí k rozvoji dětského poznání a chování.

Vytvořené integrované bloky jsou řazeny vedle sebe podle témat, která sdružují. Povinností učitele není procházet jimi v čase za sebou. Učitel volí mezi integrovanými bloky podle aktuální situace ve třídě, v blízkém okolí, v rodině…. Toto flexibilní řazení lépe naplňuje potřeby dětí, neboť učitel může reagovat na události v tu chvíli, kdy se stanou. Učitel při vzdělávání využívá situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápalo jejich smysl.


Celý rok jsme rozdělili do čtyř integrovaných bloků: 


  • Příroda 

V tomto bloku se děti seznamují: 

• s živou přírodou – s rostlinami, zvířaty, houbami, ovocem a zeleninou, ekosystémem louky, lesa, parku, okolí MŠ 

• s neživou přírodou – s živly, vodou, vzduchem, sluncem      384471963-695128172132181-3720868280791916355-n

• s ochranou přírody 


  • Tradice

V tomto bloku se děti seznamují: 

• s tradičními krojovanými hody 

• s podzimními svátky – Halloween, Dušičky, sv. Martin 

• s adventním časem – Mikuláš, Vánoce, Tři králové 

• s blížícím se jarem – Masopust, vítání jara, Velikonoce 

• s čarodějnicemi 

• s dětmi celého světa – Mezinárodní den dětí 


  • Svět kolem nás 

V tomto bloku se děti seznamují: 

• s naším městem 

• s vesmírem 

• s dopravou 

• se světem kontinentů 


  • Člověk 

V tomto bloku se děti seznamují: 

• s mateřskou školou – s prostředím MŠ, kamarády 

• s rodinou – sv. Valentýn, Mezinárodní den žen, Den matek, Den otců, povolání 

• se základní školou – Zápis do ZŠ 

• se zdravým životním stylem – zdraví, sport 

• s kulturou – knihy, divadlo, hudba