Rok ve Veselé školce

IMG-2269... Filozofie naší mateřské školy nás nabádá nepromarnit čas dětství. Celý rok je v životě dítěte dlouhá doba a během celého roku se naskýtá mnoho rozmanitých příležitostí k rozvoji dětského poznání a chování.

Celý rok jsme rozdělili do šesti tematických bloků. Každý trvá dva měsíce a činnosti v tomto čase prolínají společným námětem. Jednotlivá podtémata jsou motivací pro všechny oblasti rozvoje dítěte. Jsou využity jak výtvarně, hudebně nebo literárně, v experimentu, hře, pracovních dovednostech, v řečovém projevu apod. podle konkrétní situace.

Čas seznamování (září – říjen)

V tomto čase se děti seznamují:

 • Se svojí třídou – hračkami, vybavením, pomůckami i prostorami, s novými kamarády, jejich jmény, se svými učitelkami, učí se znát svou roli v MŠ.
 • S pravidly soužití s ostatními v mateřské škole, se svými právy i povinnostmi.
 • S prostorami celé školy – ostatní třídy, tělocvična, zahrada, děti se seznamují s ostatními zaměstnanci školy.
 • S okolím mateřské školy při vycházkách městem, sledují parky, obchody, školy, dopravní prostředky, ale i zahrady a sady a poznávají tak podzimní úrodu.
 • Se vzdálenějším okolím školy – lesy, louky, poznávají dary přírody, její obyvatele i kouzlo podzimních barev, pozorují počasí a jevy v přírodě.
 • S dětskými hrami na podzim – pouštění draků, větrníky apod.

Čas těšení (listopad – prosinec)

Tento čas je pohádkový a tajuplný:

 • Děti se seznamují s klasickými pohádkami a bajkami, učí se chápat obsah.
 • Poznávají pohádky v různé podobě – četba, fonetický záznam, kino, divadlo, TV, číst a prohlížet knížky, četba na pokračování, pohádkoví hrdinové, vyprávět si při "černé hodince", jak se rodí knížka, ilustrace.
 • Děti samy hrají divadlo, maňásky, rozlišují vlastnosti pohádkových hrdinů, samy si pohádku vymyslí – rozvoj fantazie.
 • Kouzelník – kouzla, čáry.
 • "Nebojíme se strašidel" – svátky smutku, hřbitovy, vnímat pocity a nálady.
 • Proč se lidi straší – co je fantazie a co skutečnost, čeho se opravdu musíme bát.
 • Mikuláš a čert.
 • Pranostiky – první sníh, mráz, jinovatka, změny a zvláštnosti v přírodě, hvězdy na noční obloze, návštěva Planetária.
 • Vánoce – lidové zvyky, domov, radost, děti se učí štědrosti a skromnosti, vyjadřovat vlastní pocity, radost z obdarování druhého.

Čas zimního dovádění (leden – únor)

Přivítat nový rok a připomenout si roční období, měsíce a počasí. V zimním čase mohou být děti:

 • Na sněhu – poznávat jeho vlastnosti, využít ho ke hrám a zimním sportům, uspořádat stavbu sněhuláků, pohádka o Zimní královně, zimní krajina, umět se na mráz správně obléknout, jak se v zimě zahřát?
 • Moje rodina – náš domov, jak vypadá, kdo v něm žije, kdo je u nás doma – uvědomit si funkci vlastního domova, členové rodiny, jejich role, vzájemný respekt, předměty denní potřeby a jejich užití, kde pracují táta s mámou, kam společně chodíme a co doma slavíme, vytvořit "teplo" pro zvířátka – krmítka, seno do lesa apod.
 • Zdravíčko – duše je zdravá, když jsme šťastní a má nás někdo rád – vyprávět o rodině, mamince a tatínkovi, kamarádech, přátelství, ohleduplnosti a lásce, tělo je zdravé, když o ně dobře pečujeme – učit se, jak tělo vypadá, co je uvnitř těla, čím ho dobře a zdravě krmit, jak ho obléknout, poznávat smysly, poznávat pohybové možnosti vlastního těla, děti se učí své tělo chránit – bezpečné chování, otužování, nemoci, návštěva lékaře, hygienické návyky.
 • Na Masopustu – seznamovat se s lidovými zvyky, tvorba masek, lidové písně a veselice.

Čas probouzení (březen – duben)

 • Loučení se zimou a vítání jara.
 • Mláďata – zvířátka domácí, lesní a v ZOO, děti se učí rozlišit je a pojmenovat.
 • První jarní květiny.
 • Les a příroda – poznávat život v lese, co tam roste, kdo tam žije, jak les chráníme, experimentem přiblížit dětem vývoj: od semínka ke stromu a od stromu k židli – význam ochrany přírody i lidské práce, radovat se z pobytu ve volné přírodě.
 • Zajímat se o vše nové, vlastní činností získávat zkušenosti, tříbit smysly.
 • Velikonoce – tradiční svátky jara, děti se seznamují s velikonočními zvyky – pomlázky, zdobení vajec, říkadla, beránek apod.
 • Čarodějnice – lidová tradice, pálíme všechno zlé a špatné.

Čas oslavování (květen – červen)

 • U tatínka, u maminky – připomenout si radost z pěkného vztahu, bezpečného zázemí a společných zážitků, doma se slaví různá výročí – slavnosti, svátky, narozeniny, svatby, domácí rituály.
 • Svátek matek – oslava, vystoupení pro rodiče, Akademie mateřské školy.
 • Den dětí – zahradní slavnost, výlety do přírody s opékáním na ohni, „jahodová párty"- užíváme si letní ovoce.
 • Zatočíme globusem – životní prostředí, živá (rostliny a zvířata) a neživá (voda, písek, kámen) příroda, voda na Zemi, potoky, řeky, rybníky a moře – život a práce u vody.
 • Dopravní prostředky – cestujeme po zemi, vzduchem a po vodě.
 • Konec školního roku – výlety, stužkování, loučení.
 • Bítešská pouť – atrakce, lidové zvyky a veselice.

Čas odpočinku (červenec – srpen)

Hurá na prázdniny

 • Vyprávět zážitky z cestování a dovolených – poznávání nových krajů, zemí, lidí, zvyků.
 • Objevovat krásy naší země i v blízkém okolí.
 • Koupání – bezpečnost u vody, otužování, odvaha.
 • Výlety do přírody – přátelství, pomoc.