Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Život ve Veselé školce

Den ve Veselé školce

foto-03Denní režim je volný a je přizpůsobován okolnostem i různým změnám podmínek (např. návštěva divadla). Během všech činností po celý den jsou zařazovány pohybové aktivity a logopedická péče. Obsah výchovné práce může být kdykoli aktuálně změněn podle nově vzniklé situace.

Děti jsou stále vedeny k dodržování dohodnutých pravidel, podle kterých funguje náš malý kolektiv a učí se tak do budoucna respektovat zákony společnosti. Snažíme se uplatňovat tzv. svobodu v řádu, to znamená, že děti jsou respektovány a vychází se jim plně vstříc, ale v rámci předem dohodnutých mantinelů, se kterými jsou všichni seznámeni (děti, rodiče, zaměstnanci školky).

 

Během pobytu dětí v mateřské škole je naplňován hlavní smysl předškolního zařízení a to úspěšná socializace dítěte, zvyknout si na krátké odloučení od rodiny, žít v kolektivu vrstevníků, umět se prosadit i přizpůsobit.

Číst více...

Rok ve Veselé školce

... Filozofie naší mateřské školy nás nabádá nepromarnit čas dětství. Celý rok je
v životě dítěte dlouhá doba a během celého roku se naskýtá mnoho rozmanitých příležitostí k rozvoji dětského poznání a chování.

Celý rok jsme rozdělili do šesti tématických bloků. Každý trvá dva měsíce
a činnosti v tomto čase prolínají společným námětem. Jednotlivá podtémata jsou motivací pro všechny oblasti rozvoje dítěte. Jsou využity ve hře, výtvarně, hudebně, literárně, v experimentu a pracovních dovednostech, v řečovém projevu apod. podle konkrétní situace.

Číst více...

zřizovatel organizace

Zřizovatel organizace - Velká Bíteš

Účastníme se projektů
  • Celé Česko čte dětem
  • Mrkvička
  • Bonduelle
  • Škola plná zdraví
  • GOODYEAR - Bezpečná školka
  • Soutěž s panem Popelou