Celé Česko čte dětem i u nás ve školce


Naše mateřská škola se každoročně zapojuje do projektu ,,Celé Česko čte dětem“.  Čtení dětem má mnoho pozitivních dopadů na jejich vývoj, pomáhá rozvíjet slovní zásobu, gramatiku a porozumění jazyku. Poslech příběhů dětem umožňuje slyšet nová slova, která mohou začít používat ve své vlastní řeči. Příběhy často obsahují morální poučení a učí děti empatii tím, že je vystavují různým emocím a situacím, které společně s postavami prožívají. To jim pomáhá lépe rozumět vlastním emocím a emocím ostatních. Děti, kterým se čte, mají často lepší výsledky ve škole. Rozvinuté jazykové a kognitivní schopnosti jim usnadňují učení a zlepšují čtenářské dovednosti, které jsou klíčové pro úspěch v mnoha předmětech. Když dětem pravidelně čteme, mají tendenci si vytvořit pozitivní vztah ke knihám a čtení obecně. Tento pozitivní postoj může přetrvat i do dospělosti a podporovat celoživotní lásku ke čtení. A v neposlední řadě je společné čtení  skvělý způsob, jak strávit kvalitní čas s dětmi.

V naší mateřské škole jsme opět po roce oslovili rodiče a prarodiče dětí, aby přišli dětem číst při odpoledním odpočinku. Vzhledem k vysokému zájmu jsme nezůstali pouze u jednoho týdne.  Dětem předčítaly maminky i babičky z knížek, které čtou doma svým dětem a vnoučatům. Pro děti byly tyto dva týdny zpestřením při odpočívání a seznámily se s novými příběhy při mezigeneračním setkání.

Moc děkujeme všem, kteří si v této hektické době našli čas a přišli za námi. Velmi si toho vážíme.

 

Martina Forejtová


Cele-Cesko-cte-detem