Spolupracujeme s Domovem pro seniory a s Domem s pečovatelskou službou

Jako každý rok, tak i nadále budeme s dětmi realizovat oboustranné návštěvy dětí a obyvatel Domova pro seniory a s Domovem s pečovatelskou službou. Na těchto setkáních několikrát do roka děti předvedou krátký program plný básniček, písniček a tanečků a předají drobné dárečky, které v MŠ samy vyrábějí. A za to leckdy dostanou sladkou odměnu. Ale to není to nejdůležitější! Všechny děti jistě získají dobrý pocit z toho, že i když jsou tak malí, dokáží někoho potěšit a mnohdy až dojmout k slzám. 

dd

Senioři se na naše setkání vždy velmi těší a také se na ně připravují. Jednou dětem upečou a nazdobí perníčky, jindy sladké koblížky. Jsme šťastni, že s dětmi z naší školky alespoň trochu přispíváme k radosti a pohodě našich nejstarších spoluobčanů.