Celé Česko čte dětem

„Bez ohledu na to, kolik máš práce, ta nejdůležitější věc, kterou můžeš učinit pro budoucnost svého dítěte, je kromě projevů lásky a objímání také každodenní hlasité předčítání a radikální omezení televize."

Jim Trelease, "The Read-Aloud Handbook" (Učebnice předčítání)

schema-rodiny

Myšlenka o zásadním vlivu předčítání na emoční zdraví dítěte pochází z knihy Američana Jima Trelease. Jako bestseller byla přeložena do mnoha světových jazyků, bohužel do češtiny ne. Jmenuje se „The Read-Aloud Handbook" (Učebnice předčítání).

Jim Trelease několik desítek let pracoval na tom, aby se ideje o blahodárném vlivu předčítání dostaly k co nejširšímu publiku. Samozřejmě se snažil oslovovat ty, kteří mají na děti obrovský vliv - rodiče, učitele, vychovatele. Uvědomoval si, že nejdůležitější je sdělit rodičům, kolik mohou svým dětem dát, když se pravidelné předčítání stane doma samozřejmostí, když se stane rituálem.

Treleasovy krásné myšlenky přenesla do své země koncem devadesátých let manželka polského velvyslance v USA Irena Koźmińska. Od roku 2001 vede v Polsku velmi dynamickou a silnou celostátní kampaň.

Celé Česko čte dětem

logo-cele-ceskoV roce 2006 Eva Katrušáková založila neziskovou organizaci Celé Česko čte dětem, která doposud úspěšně realizuje stejnojmennou celostátní kampaň v České republice.

Tato osvětová a mediální kampaň, největší svého druhu v České republice, se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení.

Na začátku nového tisíciletí, kdy dětské zábavě kraluje odosobněný svět počítačů, internetu a televize, musíme začít pracovat na záchraně lidského prvku v komunikaci mezi rodiči a dětmi.

Televize dítě neobejme, nepřitulí se, neodpoví na jeho dotazy. Každý z nás si uvědomuje, že jde o moudrý a přirozený kontakt s dítětem, o neocenitelný vklad do malého člověka. Prohlubují se vzájemné vazby, roste důvěra. Rozšiřuje se jeho slovní zásoba, myšlenkové obzory, postupně získává pozitivní závislost na knize.

Malá časová investice může pro dítě znamenat nesrovnatelný přínos. Některé účinky se projeví ihned, některé ve svém důsledku až za několik let, některé ještě později. Ale všechny budou veskrze pozitivní.

I naše Veselá školka se do projektu Celé Česko čte dětem zapojila. Od roku 2013 pravidelně dětem předčítáme knihy na pokračování, oslovujeme rodiče, prarodiče i jiné osobnosti, které jsou ochotné dětem předčítat a spolupodílet se na utváření kladného vztahu dětí ke knihám, podpoře přirozené zvídavosti, rozšiřování slovní zásoby a v neposlední řadě dětské duše a její bezmezné fantazie.

Pravidelně po čtyři školní roky jednou týdně chodila dětem předčítat naše Pohádková babička pí.Karásková, obyvatelka Domu s pečovatelskou službou v našem městě. Od roku 2018/2019 se ze zdravotních důvodů pí. Karásková ze čtení omluvila a tak jsme byli nuceni novou situaci řešit a najít jinou babičku na předčítání. Oslovili jsme rodiče a prarodiče dětí.  Na naši výzvu ochotně zareagovali někteří z prarodičů dětí a již několik roků máme novou čtecí babičku paní Mgr. Marcelu Žákovou.

Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří, dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáhnout?

Čtěme dětem!

Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.

https://celeceskoctedetem.cz/