Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ


Vážení rodiče,

potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole (pro slevu na dani za rok 2023) bude vystaveno automaticky všem, kteří hradili v kalendářním roce 2023 školné. Na požádání vám bude předáno ve třídě vašeho dítěte. Převzetí, prosím, podepište i s datem podpisu. 

Rodičům, kteří již docházku svého dítěte v mateřské škole ukončili, bude potvrzení vydáno na základě ústní žádosti v ředitelně mateřské školy, popř. zasláno prostřednictvím datové schránky.  


Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole za rok 2023