Logopedická garance a depistáž


Ve čtvrtek 19. 10. od 9 hodin proběhne v MŠ logopedická depistáž = prvotní logopedické vyšetření dětí a současně garance (ověření) logopedického posunu u dětí, které jsou zařazeny v logopedické prevenci školy z loňského školního roku. 

Pro prvotní logopedické vyšetření je nutný písemný souhlas zákonných zástupců. Tiskopis Vám předají učitelky jednotlivých tříd. 

Logopedické vyšetření provádí logopedky ze Speciálního pedagogického centra při ZŠ s SŠ Březejc, se kterým naše škola úzce spolupracuje. 

Pokud již s Vaším dítětem navštěvujete logopedii, prvotní vyšetření nežádejte.