Informace pro rodiče nově nastupujících dětí


Vážení rodiče, 

na základě ukončeného správního řízení bylo v červnu rozhodnuto o přijetí Vašeho dítěte ke vzdělávání v naší mateřské škole od 1.9. 2023. 

Zdravíme Vás, a ač ještě do zahájení nového školního roku zbývá část prázdnin, dovolte mi pozvat Vás do naší mateřské školy na setkání s Vámi a především s Vašimi dětmi. 

Zatím si užívejte prázdnin, pohodových dnů plných sluníčka, vody, výletů nebo mráčků, her a pohádek, ale od září na malé žáčky předškoláčky již čeká naše Veselá školka. 

Abyste se Vy rodiče dozvěděli, do které třídy budou Vaše děti chodit, které paní učitelky budou „ty jejich“, co všechno budou potřebovat a co asi všechny bude příštích deset měsíců čekat, připravili jsme pro Vás: 


INFORMATIVNÍ SETKÁNÍ PRO RODIČE NOVĚ NASTUPUJÍCÍCH DĚTÍ

středa 16. srpna 2023 v 15 hodin v Modré třídě 


(Jedná se o info pro rodiče. Děti, prosím, ponechte doma.) 

Na setkání Vám budou předány předvyplněné dokumenty, které jsou nutné pro zavedení Vašich dětí do matriky školy. Tyto tiskopisy budou rovněž umístěny na webu naší školy www.msbites.cz v sekci „Dokumenty“ → „Dokumenty pro rodiče nově nastupujících dětí - školní rok 2023/2024“. Není je však třeba tisknout, budou pro Vás již v mateřské škole připraveny s daty o Vás a Vašich dětech. Přehled dokumentů slouží pouze pro Vaši představu, o jaké písemnosti se jedná. 

V této době Vám bude taktéž k dispozici ve své kanceláři i vedoucí školního stravování. Prosíme Vás, abyste si již na tuto schůzku přinesli vyplněnou „Přihlášku ke stravování“ a tiskopis „Úhrada úplaty za vzdělávání a úhrada stravného“ (obě náležitosti najdete na www.msbites.cz v sekci Dokumenty a rovněž Vám budou zaslány prostřednictvím e-mailových adres). Svolení s inkasem (dole na tiskopisu „Úhrada úplaty za vzdělávání a úhrada stravného“) si již před schůzkou naveďte v bance, či přes internet. 

Prosíme, vezměte si s sebou i finanční hotovost – budeme Vám oproti vratné záloze vydávat čipové klíčenky pro vstup do budovy. Vratná záloha ve výši 200,- Kč za jeden čip bude držitelům čipu proplacena zpět v případě ukončení docházky dítěte do mateřské školy. Pro každou rodinu bude připravena jedna čipová klíčenka, pokud budete požadovat větší počet (tzn. že bude dítě z MŠ vyzvedávat více osob), dopíšete počet potřebných čipů do tabulky, která Vám bude na informativní schůzce předložena, nebo oznamte tuto informaci na e-mail jidelna@msbites.cz, čipy budou pro Vás připraveny v termínu úterý 5. září až pátek 8. září 2023 v době od 6.00 do 8.30 hod. 

Předpokládaná délka setkání 1 až 1,5 hodiny.