Užitečné odkazy

Inspirativní odkazy pro rodiče:


Jak správně psát - jak správně kreslit - www.jak-spravne-psat.cz

Zdravé zuby - www.zdravezuby.cz

Safer internet - pro bezpečnější internet - www.saferinternet.cz

Mensa ČR: pro nadané děti - deti.mensa.cz

Prevence rizikového chování - www.prevence-info.cz

Jak může hra napomoci rozvoji vašeho dítěte, jaká má rizika, pro jaký věk je vhodná? - www.jakouhru.cz

Pro rodiče - psycholožka radí, jak dostat děti od počítačů - ona.idnes.cz

Jdeme ven! - jdeteven.cz

Dětský portál České televize - decko.ceskatelevize.cz

Vlastivědný cyklus pro mládež - www.kracmera.cz, www.ceskatelevize.cz

MimoŠkolu - rozcestník pro sebevzdělávání - www.mimoskolu.cz

Vzdělávací služby - články zaměřené na vzdělávání, mládež a školské služby, trh práce a vědu a výzkum - www.vzdelavacisluzby.cz

Perpetuum - magazín pro rodiče a učitele - www.scio.cz

Odkazy, na kterých můžete najít pomoc v krizových situacích:

Bílý kruh bezpečí - pomoc obětem a svědkům trestných činů - www.bkb.cz

DONA linka - pomoc obětem domácího násilí - www.donalinka.cz

Linka bezpečí - pomoc dětem a mladým lidem v krizových situacích - www.linkabezpeci.cz

Modrá linka – linka důvěry pro děti a mládež - www.modralinka.cz

Ostatní užitečné odkazy:

Atlas školství - internetový atlas školství - www.atlasskolstvi.cz

Česká společnost dyslexie - www.czechdyslexia.cz

Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR - www.ippp.cz

Centrum rozvoje nadaných dětí - www.nadanedeti.cz

Manželská a rodinná poradna Brno - www.manzelskaporadna-brno.cz

PPP Brno - www.pppbrno.cz

SPC Brno Štolcova – poruchy autistického spektra - www.autistickaskola.cz

SPC Brno Veslařská – vady řeči - www.ibsenka.cz

SPC Brno Ibsenova - mentální postižení - www.ibsenka.cz

SPC Brno Novoměstská - vady sluchu - www.sss-ou.cz

SPC Brno Kamenomlýnská – vady zraku - www.sss-ou.cz

Dyscentrum Žďár nad Sázavou - www.cerny-ps.cz