Září v MŠ U Stadionu


Září je v mateřské škole vždy náročné období. Zejména pro nově nastupující děti a jejich rodiče. Děti většinou nesou odloučení od rodičů těžce. Postupem času se díky vlídnému přístupu paní učitelek a zajímavými činnostmi, které dětem nabízejí, vše uklidní a děti se zapojí do kolektivu a najdou si nové kamarády. Právě z důvodu adaptačního období jsme v září měli jen dvě akce. 

Hned v prvním týdnu nás pozval pan Pelán na výstavu drobného zvířectva. Jako již tradičně jsme výstavu vyzdobili obrázky zvířat. Návštěva výstavy se dětem velmi líbila. Obdivovaly obrovské králíky, plazy, holuby či slepice a zhlédly ukázku králičího hopu. 

Další akce proběhla již u nás v mateřské škole. Přijel k nám žonglér a artista Milan Ošmera se svým představením. Děti ohromil svými triky, které braly dech. Do svého vystoupení zapojil také některé děti, které se nebály a ochotné žonglérovi asistovaly. Pana Ošmeru děti odměnily bouřlivým potleskem. 

Rozloučili jsme se s létem a s podzimem přichází i naše tradiční drakiáda, na kterou vás všechny srdečně zveme. 

Těšíme se na setkání!


Martina Forejtová


MS-U-Stadionu-zari-2023