VYNÁŠENÍ MORENY

Jelikož všichni jsme se už nemohli dočkat krásného jarního počasí, rozhodli jsme se se zimou nadobro rozloučit. Děti s paními učitelkami v Zelené třídě vytvořili velkou Morenu z klacíků, dřevěných prken, látek a papírů, která představovala symbol zimy. Zelená a Žlutá třída se společně vydali k potoku, kam jsme se rozhodli vhodit ošklivou Morenu. Při příchodu k potoku jsme se rozloučili se zimou několika básničkami a pokřiky. Sundali jsme z vytvořené Morany věci, které do přírody nepatří a hurá s ní do potoka. Po slavnostním vhození Morany do potoka jsme si ještě zazpívali několik jarních písniček s tanečky a užívali si zbytek krásného jarního dne.

1

 2