VYHLÍŽÍME "LEPŠÍ ČASY"

Pomalu se blížíme do jarního období a všichni netrpělivě vyhlížíme „lepší časy“ a pokud možno bez covidu, resp. bez restrikcí a nařízení s ním spojených... Ač jsme totiž chtěli nebo ne, covid nás všechny svým způsobem zasáhl. 

I v naší mateřské škole jsme cítili jeho zákeřné působení, které se projevovalo nízkými počty dětí v jednotlivých třídách a občasnými absencemi učitelek z důvodu karantény. A i když máme téměř 100% ní proočkovanost všech zaměstnanců, nemoc COVID- 19 se nevyhnula dvěma z nich.

 Všechny třídy školky ale byly v provozu po celou dobu (od začátku školního roku) bez přerušení, pouze v měsíci únoru bylo 5 dní v karanténě několik dětí z Modré třídy. Ale zvládli jsme to a za to jsme rádi.

 Dětí chodilo v zimních měsících málo. Na jednu stranu bylo opravdu možné se dětem individuálně věnovat, na druhou stranu dětem chyběla větší parta kamarádů. S dětmi jsme maximálně pobývali venku, k tomu jsme uzpůsobovali i náměty činností pro jejich rozvoj. Pokud byl sníh, hned jsme ho využili k zimním radovánkám, v hale TJ Spartak jsme sportovali e s Víťou Kratochvílem. Koncem měsíce února jsme si ve třídách uspořádali masopustní oslavy a reje. 

A naše plány do budoucna? COVID nás naučil žít více přítomným okamžikem a do budoucna moc velkých akcí neplánovat. Ono to ani dost dobře nejde, protože člověk míní…..covid mění. Ale přece jenom nějaké akce v blízké budoucnosti naplánované máme. Těšíme se, že s děti navštívíme místní knihovnu, užijeme si „Včeličkování“, jarně se vyfotíme a přiložíme ruku k dílu při akci Čistá Vysočina.

IMG-9339