VESELÁ ŠKOLKA A JEJÍ NADSTANDARTNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Každé předškolní zařízení je povinno poskytovat dětem, potažmo i jejich zákonným zástupcům, rodičům standardní vzdělávací nabídku, která je garantována školním vzdělávacím programem. Tento dokument je veřejný, rodiče ho mají k dispozici v šatnách dětí, popřípadě si ho vyžádají u třídních učitelek svých dětí.

 Na straně druhé - mateřské školy, aby zúročily potenciál svých pedagogů a rovněž v rámci zdravé konkurence mezi jednotlivými školami nabízí tzv. nadstandardní program – dílčí specifické aktivity – kroužky. Ty jsou záležitostí zájmovou a bohužel v dnešní době i částečně prestižní. Přesto je naší prioritou všestranný rozvoj dětí se zřetelem na profesionální přístup kvalifikovaných pedagogů, kteří dětem poskytnou vše, co dítě tohoto věku potřebuje. 

Většina dílčích nadstandardních programů je zajišťována kmenovými pracovníky a slouží pouze pro pestrost vzdělávací nabídky, ne jako náhražka kvalitního vzdělávacího programu. Nicméně v naší nabídce jsou i aktivity, které je nutné, aby zastřešovali odborníci, specialisté ve svém oboru.

 Z důvodu opatření vlády k ochraně veřejného zdraví před šířením nákazy koronaviru bylo konání veškerých akcí a kroužků v loňském školním roce pozastaveno. Byť, jak píši výše, zařazování kroužků není naší prioritou, ale ani prioritou Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, uvědomujeme si, že po více jak rok a půl trvající nemožnosti zapojit děti do jakékoliv nadstandardní aktivity, nastal ze strany naší mateřské školy čas pro učinění nabídky.

Pro školní rok 2021/2022 jsme tedy nabídli dětem dvě pohybové aktivity, abychom odehnali koronavirového strašáka, který si mimo jiné vybíral i daň v podobě „kil navíc“. Omezené či zrušené sportovní aktivity škol a zájmových organizací v době koronavirových restrikcí způsobily, že ztrácíme motivaci jít si zasportovat. Pohyb však patří mezi základní biologické potřeby dětí, je jim vlastní a většinou u dětí vzbuzuje radost… na to sázíme a zaměřili jsme se letos tímto směrem.

Po více jak roce se vracíme k aktivitě, jejímž záměrem je pořádání „školky bruslení“ s cílem rozpohybovat malé děti, naučit je základům bruslení, vzbudit u nich kladný vztah ke sportu a k lednímu hokeji. „Šéftrenér“ Oto Budín, vedoucí trenér mládeže se bude dětem s dopomocí učitelek naší mateřské školy věnovat jedenkrát týdně. Zájem ze strany rodičů a dětí je zatím obrovský, museli jsme vytvořit dvě velké skupiny bruslících dětí, uvidíme jak obstojíme a vytrváme.

Rovněž po roční odmlce přicházíme s nabídkou podpory pohybových a hudebních dovedností dětí, rozvoje rytmiky a hudebního cítění v pohybové aktivitě Mighty Shake (výuka moderních stylů tance). Mighty Shake Zastávka je v oblasti tanečního světa specifickým fenoménem. Zárodky taneční skupiny vznikly pod vedením zakladatele Michala Holého již před 25 roky. Postupně se skupina rozrůstala až do dnešní podoby. Seskupení tanečníků vytváří vlastní autorské choreografie, na svém kontě má tituly mistrů republiky ve formacích i jednotlivcích a účast v prestižních televizních projektech.

V rámci projektu „Kdo tancuje nezlobí“, který je finančně zaštítěn zřizovatelem naší školy (děkujeme), se lektorka skupiny Mighty Shake Tereza Pololáníková bude celoročně jedenkrát týdně scházet s dětmi v prostorách naší tělocvičny.

Pokud situace bude i nadále přehledná, pandemie nám nebude znepříjemňovat školní život a lokálně se bude dařit případné problémy regulovat, od druhého pololetí obnovíme i činnost národopisného kroužku „Bítešánek", který reprezentuje Mateřskou školu U Stadionu již téměř 40 roků. Jeho činnost navazuje na bohaté folklorní tradice města, ale i na zvyky a tradice chudobného Horácka a Podhorácka. Každým rokem vychovává přibližně 20 dětí ve věku od 3 do 6 let, nyní pod vedením pí. učitelky Naděždy Burianové.

Oběma dvěma…vlastně třemi…nabídkami sledujeme cíl v podobě přilákání dětí k pravidelnému pohybu…zlepšíme jim nejen zdraví, ale i tělesnou a psychickou zdatnost.

I když v posledních dnech epidemie koronaviru trochu sílí, věřím, že díky očkování a prevenci jsme schopni epidemii koronaviru porazit, bojujme tedy i s epidemií obezity, před kterou varují lékaři.

Janíková Jiřina, ředitelka školy