Říjen v MŠ U Stadionu


Počátkem října naši mateřskou školu navštívili žáci 1. A. Prvňáčci se přišli pochlubit se svojí aktovkou, pozdravit  kamarády a paní učitelky. My jsme se také od paní učitelky dozvěděli, jak proběhla adaptace do základní školy a jak se prvňáčkům ve škole vede.

Od října jsme začali i s nadstandardními aktivitami. Děti tak mohou procvičovat anglická slovíčka s lektorkou Ilonou Brymovou, zkoušejí první krůčky po ledové ploše při bruslení s trenérem Ing. Otto Budínem. Již tradičně se děti věnují pod vedením Mgr. Nadi Burianové a Kláry Singerové folklórním tancům v Bítešánku a moderní tance děti učí Mgr. Cornelia Kratochvílová.

I v říjnu jsme v mateřské škole kouzlili. Tentokrát nás přijel navštívit kouzelník Michal Ondřej a předvedl svou show plnou zajímavých triků, do kterých zapojil i některé děti a paní učitelky. Děti byly z jeho vystoupení nadšené.

K říjnu patří i naše tradiční drakiáda. Letos nám počasí velmi přálo. Bylo krásně teplo a i vítr si to nakonec rozmyslel a drakům svým foukáním pomohl vyletět až do oblak. Byla to nádherná podívaná na nebe plné různě barevných draků. Účast byla hojná a bylo velice těžké vybrat deset dětí, které byly oceněny dárkem. Ale nikdo nemusel být smutný, všechny děti dostaly perníkového dráčka a jako dárek veselý větrník. Na závěr drakiády jsme si společně zazpívali a děti s rodiči si opekly špekáčky.

Dráčky z perníku jsme potěšili také klienty Domova pro seniory a Domu s pečovatelskou službou, kteří se, jak jsme se dozvěděli při naší návštěvě, na naše sladké perníky vždycky velmi těší.

Prvňáčkům jsme oplatili jejich návštěvu a přišli jsme za nimi do školy. Děti se seznámily s prostředím školy a pozdravily některé své kamarády. Paní učitelka Mgr. Irena Nováková si pro děti přichystala zajímavé úkoly, při kterých děti procvičily zrakové vnímání, matematickou pregramotnost a spoustu dalších dovedností, které jsou potřeba pro úspěšný vstup do základní školy.

Na začátku školního roku vždy probíhá logopedická depistáž a garance, kterou zajišťuje Speciálně pedagogické centrum v Březejci. Speciální pedagožky se zaměřením na logopedii a surdopedii si zkontrolují dětí, které vedeme při logopedické prevenci v mateřské škole, a také vyšetři nové děti, pro které doporučí vhodný postup, pokud je potřeba.

V říjnu také začala naše pravidelná Barevná odpoledne. Tentokrát se uskutečnilo v Modré třídě a děti, které ještě nenavštěvují mateřskou školu, si mohly přijít pohrát a vyrobit si něco zajímavého z papíru. Rodiče se také mohli zeptat paní učitelek na vše, co je zajímá. 

V říjnu jsme si užili krásné slunečné počasí, které jsme s dětmi hodně trávili v přírodě. Děti poznaly okolí, seznámily se s podzimní přírodou, lesem, stromy a městem, kde žijí. Ani v listopadu se v naší mateřské škole děti nudit nebudou. Už teď se chystáme na svátek sv. Martina, který oslavíme pečením svatomartinských rohlíčků. Když půjdete kolem naší mateřské školy, třeba tu vůni také ucítíte.

 

Martina Forejtová


Drakiada

                  Podzimni-vychazky