Prázdninový finiš ve Veselé školce U StadionuPrázdniny, které se mi bezděčně každým rokem zdají kratší a kratší, jsou za námi a přivítali jsme nové děti. Loňský školní rok tak trochu skončil, ale čilý ruch v budově mateřské školy neutichl. K dětem, které navštěvují mateřskou školu i o prázdninách, přibyli řemeslníci nejrůznějších profesí a vůní – cítit byla nejen barva malířská, ale i ta na topení, na nátěr dřevěných zahradních prvků, lepidla různých konzistencí a vlastností, vůně nových omítek. Niternou však pro mne byla vůně dřeva a především aróma těch nových oprav a úprav, které se realizovaly. 

Práce bylo nutné rozložit na etapy, abychom se do budovy všichni vešli a nepřekáželi si. Vždyť provoz mateřské školy byl v průběhu prázdnin přerušen pouze na 14 pracovních dnů, v ostatní dny byl zachován a omezen pouze v počtu tříd, v kterých dětí letní dny trávily. 

Prázdninový pracovní a modernizační finiš byl zahájen hned s počátkem prázdninových dnů. A co že všechno doznalo proměny? 

Již čtyři roky po sobě probíhá rekonstrukce spočívající ve výměně podlahových krytin v celé vzdělávací části budovy školy. Po nahrazení původního PVC ve všech třídách jsme letos pokračovali v prostorách šaten dětí, chodbách a sociálním zázemí zaměstnanců v podlaží. Zdánlivě jednoduchá a rychlá záležitost se však ve chvíli zahájení prací stává projektem, kdy je mimo podlahářských prací potřeba odstranit původní olištování stěn, prostory vymalovat, schodiště a chodby opatřit voděodolným nátěrem, vyměnit původní obložky radiátorů za nové. Nevyhovující prostory pro uložení pomůcek a didaktického materiálu, kde rovněž probíhala výměna podlahové krytiny, byly vybaveny novými úložnými policemi a otevřenými skříňkami. 

Dalším projektem je postupná výměna osvětlovacích panelů ve třídách. S výměnou jsme započali v loňském roce v Modré třídě a letos se výměna týkala další třídy. Vybrané světelné panely mají vysokou účinnost díky poslední generaci kvalitních čipů OSRAM s prodlouženou životností 80 tisíc provozních hodin. Společnost, realizující toto dílo, zvolila technologii s automatickou regulací podle denního příspěvku světla, a to bez nutnosti dodatečné kabeláže. Na stropě je pouze umístěn malý senzor denního světla. Kombinací těchto parametrů bychom měli docílit maximální možné úspory, kterou naskýtá současná technika v rozsahu 65% - 80% proti stávajícím nákladům. První výměny osvětlení se dočkaly i chodby v podlažích – LED stropní svítidla nahradila poškozené osvětlovací prvky z osmdesátých let minulého století. 

V letních měsících byla rovněž provedena obnova nátěrů zahradních herních prvků i soch pohádkových postav, které jsme získali darem z řezbářského sympozia v roce 2022. 

Každoroční prázdninové opravy a renovace ve školách nebývají levnou záležitostí, my ty naše letošní označujeme jako ty „drobné“. Co se však týká finančního zajištění, je to fikce, protože i ty „drobné“ opravy nám z rozpočtu „ukously“ několik set tisíc korun. A protože i náš provozní rozpočet má své limity, byli jsme velice rádi, že další „prázdninový“ projekt finančně zaštiťoval zřizovatel naší školy, tedy město Velká Bíteš. Jednalo se o výměnu malého nákladního výtahu, který po čtyřiceti letech provozu začal vypovídat poslušnost. Původní výtah byl nahrazen novým a montáž byla prováděna do stávající výtahové šachty. Nový, moderní výtah již disponuje komponenty, které zajišťují nejen dlouhou životnost, leč i energetickou úsporu. 

Věřím, že se našemu zřizovateli podaří v podzimních měsících uskutečnit i poslední z letošních větších akcí směřujících k naší škole, a to odstranění již nevyhovující, neestetické nákladové rampy z východní strany budovy. 

Naše mateřská škola je stárnoucí budovou s vyšší potřebou oprav a udržování. Jsme proto rádi za každou rekonstrukci, kterou zrealizujeme. Vše je závislé na finančních možnostech školy i zřizovatele. Před námi je však ještě mnoho dalších projektů, které bude potřeba v oblasti údržby a dovybavení v následujících letech uskutečnit. 

Ty letošní jsme zvládli, a pokud bychom si měli vystavit vysvědčení za práci, dovednost, obětavost, toleranci a pokoru, ohodnotili bychom se jedničkou. 

Děkujeme všem firmám a společnostem, které se na rekonstrukcích podílely, děkujeme zřizovateli, který nám vychází vstříc v našich požadavcích a finančně náročnější aktivity zabezpečuje. 

A já osobně děkuji paním učitelkám za trpělivost a profesionální práci, paním kuchařkám za úsměv, s kterým servírovaly oběd i o prázdninách, paním uklízečkám, díky nimž se tu cítíme čistě a voňavě, děkuji našemu údržbářovi, bez jehož humoru si už den ve školce nedovedeme představit. Děkujeme i Vám, rodičům, kteří nám s důvěrou svěřujete vaše děti. 

PS – přikládám i některé fotky deklarující prázdninové opravy, ale raději Vás pozveme na návštěvu při některém z našich Dnů otevřených dveří – přijďte se podívat a uvidíte, že naše školka je opravdu barevná a tedy „veselá“. 


Jiřina Janíková


Chodba-stara1

Chodba-nova

Chodba-stara

Satna-nova


Vytah-novy-2023