Období nouzového stavu v Mateřské škole u Stadionu

Na základě rozhodnutí vlády České republiky vydalo Ministerstvo zdravotnictví Mimořádné opatření, kterým se s účinností ode dne 11. března 2020 zakázala osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních. Ačkoliv provoz mateřských škol vláda nezakázala, začaly ředitelky mateřinek s přihlédnutím ke konkrétním událostem situaci vyhodnocovat a v rámci preventivních opatření proti šíření koronaviru většina z nich provoz školy přerušila. Snahou zřizovatele naší Mateřské školy U Stadionu bylo zajistit provoz co nejdéle, za účelem vykonávání péče o děti zákonných zástupců, kteří byli zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví a dalších profesí důležitých pro život v nelehkých dnech měsíce března 2020. Od pondělí 16.3. 2020, byť jsme nastavili důslednou dezinfekci prostor, ranní filtr přebíraných dětí, přizpůsobili denní program novým podmínkám, se však počty dětí navštěvujících mateřskou školu neustále snižovaly, děti zaměstnanců výše uvedených profesí v mateřské škole nebyly a ke dni uzavření školy byly počty dětí minimální. Od středy 18.3. 2020 byla navíc nastavena povinnost používání roušek. Problém předškolních dětí nosit hygienickým způsobem roušku po celý den byl evidentní, dodržet hygienu dýchacích cest i rukou nešlo, také manipulace s rouškami nebyla vyřešena. Některé děti si samy roušku nenasadily, problém se sundáváním, nandáváním a odložením roušky na nějaké místo vznikal i při dodržování pitného režimu a stravování. Obecně ale děti musím moc pochválit, roušky na obličeji vydržely mít téměř po celý den, obdivovala jsem je, sama jsem s touto povinností zpočátku dost zápasila. A tak posléze, v souvislosti s mimořádnými opatřeními týkající se ochrany zdraví obyvatelstva, jsem společně se zřizovatelem školy vyhodnotila situaci a rozhodla o přerušení provozu naší mateřské školy s účinností od 23.3.2020. Důsledkem mého rozhodnutí byla pro zákonné zástupce nutnost zůstat s dítětem doma, a tak jsem mnoha rodičům vyplňovala tiskopisy k žádostem o ošetřovné.

Primárně je povinností ředitele přidělovat zaměstnancům práci – bylo tedy nutností nastavit personální podmínky a účelně nucené možnosti pracovat ve škole bez přítomnosti dětí využít. A tak jsme začali šít roušky, provádět sanitační a dezinfekční práce, nátěry a drobné malířské práce uvnitř i vně objektu školy, realizovala se údržba a péče o zahradní hrací prvky, vegetaci na školní zahradě, připravili jsme květiny pro venkovní výsadbu, začala jsem pořizovat nákup ochranných prostředků a dezinfekčních prostředků s virucidním účinkem pro případ obnovení provozu, vyprali a zaklidili jsme některé hračky, plyšové a látkové didaktické pomůcky, které nelze denně omývat, vytvořen byl přísný dezinfekční plán. Nucená přestávka vytvořila prostor pro realizaci některých plánovaných oprav a změn, proto se ani správní zaměstnanci nenudili. V době, kdy já jsem trávila čas ve škole, kde bylo nezvyklé ticho, žádné hemžení dětí, pošťuchování, drobné šarvátky, chybějící stopy po pitném režimu, svačině i obědu, stopy písku a bláta po pobytu venku, pláč i smích, domlouvání, zda půjdu domů po „O"...a především tu byla velká zima, nikdy bych nevěřila, že si svoji školičku tak společně zadýcháme ...tedy v době, kdy já jsem se administrativně snažila, aby se život ve školce nezastavil, pouze si na chvíli odpočinul, mé kolegyně si v režimu home office připravovaly náměty na nové činnosti pro děti, v rámci samostudia si zlepšovaly informační gramotnost, osvojovaly si nové metody a formy vzdělávání, prohlubovaly si dovednosti z oblasti environmentální výchovy, předmatematické a předčtenářské gramotnosti, zúčastňovaly se webinářů a on-line vzdělávání. Distančně jsme zvládli i přijímací řízení pro následující školní rok, i když zásadní problém, nemožnost motivovat děti, vidět jejich úsměv (asi by byl ale stejně pod rouškou), předat jim malý dárek, jsme distančně nevyřešili. Předškolní děti není vhodné cíleně učit a zatěžovat je školskými úkoly, nicméně pedagogové všech tříd navázali kontakt s rodiči dětí a dálkově jim zasílaly inspirativní doporučení pro trávení času v domácím prostředí. Současné okolnosti nás donutily na čas změnit nejen svůj zaběhlý rytmus, ale i způsob myšlení a z nelehké situace snad vyplynulo i něco pozitivního. My pedagogové často voláme po návratu k původním hodnotám rodiny, a teď tu máme obrovské možnosti, ano, bylo to kruté, radikální, často bolestné, ale upřímně – měli jste kdy takový prostor pro to být se svou rodinou, přečíst tolik knížek, vidět tolik filmů, uvařit tolik dobrot (anglické rohlíky pekli téměř všichni), trávit tolik času na zahrádce...?...život offline může být chvíli docela fajn. Ale zpět do naší Veselé školky - s ohledem na příznivý vývoj ve smyslu poklesu šíření onemocnění COVID-19 a na postupné celorepublikové rozvolňování nastavených protiepidemiologických opatření jsem po projednání se zřizovatelem, rozhodla o znovuobnovení provozu naší mateřské školy od 25. 05. 2020. Máme za sebou dlouhé nelehké období, jehož cílem bylo minimalizovat riziko nákazy neznámým neprozkoumaným virem. Stále vycházíme z jen velmi malého množství informací o tomto viru a ze zkušeností s podobnými onemocněními a jejich způsobu šíření. V souladu s doporučením vydaným MŠMT máme vypracován podrobný plán vlastních opatření k obnovenému provozu, která jsou v kontinuitě našich možností, hygienických a bezpečnostních podmínek. Pro obnovení provozu jsme se snažili nastavit rozumné a přiměřené požadavky. V této hygienicky i organizačně náročné situaci máme zájem na tom vytvořit dětem, rodičům i zaměstnancům maximálně bezpečné prostředí a současně si vyzkoušet a nastartovat nový přístup k naší práci před začátkem dalšího školního roku. Na základě dotazníkového šetření máme od rodičů zpětnou vazbu a víme, že o docházku dětí mají zájem...těšíme se na Vás.

Jiřina Janíková, ředitelka školy