NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ ZŠ

Dne 23. března 2022 jsme byli se všemi předškoláky na návštěvě v Základní škole. Byli jsme pozvání v rámci projektu „Přechod dítěte z mateřské školy do základní školy“.
Při příchodu do ZŠ nás mile přivítaly paní učitelky Mgr. Šárka Topinková a Mgr. Milada Sklenářová. Každá paní učitelka si vzala jednu skupinu dětí, pro kterou měla připravený totožný hodinový program v učebnách 1. stupně. Než děti začaly s paní učitelkou pracovat, navštívili jsme společně první třídy, kde jsme pozdravili starší kamarády, které jsme znali z minulých let ze školky. Po krátkém seznámení se ZŠ jsme přešli do učebny, kde pro nás měla paní učitelka připraveno několik činností.
Začali jsme tím, že si paní učitelka procvičila děti na geometrické tvary. Pojmenovávaly je, nosily podle pokynů a stavěly z geometrických tvarů různé obrázky. Po dokončení následovala pohybová chvilka, při které si děti zopakovaly pravou a levou stranu, a cvičily podle pokynů paní učitelky. Dále bylo na tabuli připraveno 9 obrázků. Úkolem dětí bylo si obrázky zapamatovat a následně hádat, který obrázek zmizel a poté, které obrázky se prohodily. Po práci s obrázky na tabuli se děti rozdělily do skupin a pracovaly s domečkem, kam vkládaly víčka podle zadání (např. vpravo nahoru vložte zelené víčko apod.). To bylo pro mnohé z dětí velmi snadné a tak paní učitelka dětem rozdala kartičky s postavičkami z pohádky „O veliké řepě“ a děti skládaly dějovou posloupnost pohádky. Pohádku jsme si společně převyprávěli a šlo se na další činnosti.
 Jelikož v učebně byla interaktivní tabule, měli jsme možnost si vyzkoušet práci s ní. Děti dostaly speciální pero a kroužkovaly obrázky, co do řady nepatří. Činnost je velmi bavila, a tak si ji každý vyzkoušel dvakrát. Při další aktivitě měly děti na stolečcích přichystané rozstříhané obrázky, které skládaly nejprve podle velikosti, poté podle dějové posloupnosti a nakonec hledaly dvojice obrázků, které k sobě patří.
Na závěr setkání si děti zahrály s paní učitelkou hru „Kuba řekl“, dostaly velkou pochvalu a spokojeně jsme odcházeli zpátky do školky.


IMG-9731