Mámo, táto, vítejte!


Naše mateřská škola se snaží být školou otevřenou, kde panuje mezi rodiči a učiteli důvěra a partnerství. V letošním školním jsme požádali o udělení certifikátu „Rodiče vítáni“. Pro udělení certifikátu musí škola naplňovat daná kritéria, hodnotiteli plnění kritérií jsou sami rodiče. 

Jedním z požadovaných kritérií je umožnit rodičům, aby se aktivně účastnili společné práce se svým dítětem a dále neformálně se setkávat s dětmi a pracovníky z celé  mateřské školy. Proto jsme se rozhodli začít pravidelně pořádat pro rodiče a jejich děti, které navštěvují naši MŠ, jedenkrát do měsíce odpoledne, kdy rodič může pobýt se svým dítětem ve třídě, společně si pohrát, prohlédnout si jeho výrobky, něco společně vyrobit, postavit…zkrátka užít si, třeba i jen na malou chvíli, běžnou třídní odpolední  atmosféru a dění ve třídě, být aktivním účastníkem odpoledních vzdělávacích činností.  

První taková společná odpoledne proběhla v každé třídě v měsíci listopadu. Rodičů, kteří měli možnost odpoledne alespoň na chvíli přijít, bylo hodně. A jsme za to rádi. Rodiče si se svými dětmi společně hráli, děti je prováděly po třídě, ukazovaly své výrobky a výtvory, učily je plnit úkoly na interaktivní tabuli, někteří rodiče jen sledovali chování svého dítěte v kolektivu ostatních dětí. 

Odpoledne se líbilo. Děti byly nadšené, že s nimi mohla máma nebo táta jen tak obyčejně pobýt ve třídě. 

Další taková odpoledne se uskuteční v měsíci lednu 2024. Mámo, táto, vítejte! Těšíme se na Vás!

 

Mgr. Naďa Burianová 


image0-33

IMG-20231214-WA0002