Doba "kovidí" zkomplikovala zahájení školního roku


Tak nám „doba kovidí", jak historicky pěkně oglosoval současnou dobu profesor Jan. Žaloudík, pěkně zamotala hlavy. Po přečtení manuálu k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 tedy nevím jak odprezentovat záměry a priority naší školy pro nadcházející období.

Manuál, který ministerstvo zveřejnilo dva týdny před zahájením školního roku, je určen ředitelům škol jako pomůcka pro organizaci vzdělávání. Nařízení se v něčem moc neliší od těch, která platila na jaře letošního roku. Velice oceňuji, že manuál obsahuje především doporučení a provedení ponechává na vedení škol. Mimo částí doporučujících jsou součástí manuálu pokyny, které jsou závazné, vyplývající z právních předpisů. Velká část obsahu dokumentu je též věnována části informativní, vysvětlující. Manuál je tedy návodem, po kterém jsme my, ředitelé, volali. Nicméně současně vyvolává řadu otázek, na které si do doby, kdy vyjde zářijové číslo EXITU, budeme muset umět odpovědět. Například ... budeme umět zabránit tomu, aby se skupiny dětí mezi sebou nemíchaly, zajistíme organizaci výuky tak, aby nedocházelo ke spojování tříd, uspokojíme naše „klienty", tedy děti a zákonné zástupce, když nebudeme nabízet nadstandardní aktivity, či-li kroužky, výuku plavání, lední bruslení...? A budeme umět rodičům vysvětlit povinnost distančního vzdělávání dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že bude ve škole chybět většina této skupiny dětí? A možná největší kámen úrazu – školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19 (zákon o ochraně veřejného zdraví). Škola sice nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění, ale musí věnovat těmto příznakům zvýšenou míru pozornosti, tzn., že do mateřské školy jsou přijímány děti zcela zdravé, bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota, a to i samostatně, nejen v kombinaci). Pokud u dítěte budou v „době kovidí" přetrvávat příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, budou mateřské školy umožňovat vstup dětem do škol pouze v případě, prokáží-li zákonní zástupci, že dítě netrpí infekční nemocí. Pokud jsme dosud s určitou mírou pochopení tolerovali mírné odchylky ve zdravotním stavu dětí, dnes si to nebudeme moci dovolit. A tak nemoci, kterými často trpí muži (pánové, omlouvám se, ne všichni muži jste tak bolestínští) – teplůtka, kašlík a rýmička - už nebudou považovány za tak banální onemocnění. Ve větší skupině dětí je rovněž vyšší pravděpodobnost nákazy. Budou tomuto rozumět zákonní zástupci dětí, prarodiče dětí, kteří jsou často rizikovými osobami, a co zaměstnavatelé rodičů...jak ti na opakované čerpání ošetřovného budou reagovat? Otázek spousta, nicméně jasné je jedno – v září se sejdeme všichni, budeme dodržovat zásady správné hygieny, které jsme si osvojili v jarních měsících, budeme dezinfikovat, větrat, uklízet se zvýšeným úsilím, zprovozníme izolační místnost, zkontrolujeme množství dezinfekčních a ochranných prostředků ... a budeme se těšit na děti... a hurá! roušky být nemusí...tak se alespoň poznáme...uvidíme se s některými dětmi totiž poprvé, protože nouzový stav nám osobní kontakt s dětmi při zápisu do mateřské školy znemožnil. Kovidový podzim může být i krásný, sice je po létu, sluníčka ubývá, ale když se sladíme s přírodou, já podzimní barvy miluji, tak nám u krbu s knížkou bude fajn...ale především se budeme snažit používat dnes tolik adorovaný zdravý selský rozum, ohání se jím kdekdo, tak proč ne my, až budeme v souladu s manuálem ministerstva připravovat organizaci provozu naší mateřské školy pro tento školní rok.

Jiřina Janíková