Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Spolupracujeme s Domovem důchodců a s Domem s pečovatelskou službou

ddJako každý rok, tak i nadále budeme s dětmi realizovat oboustranné návštěvy dětí a obyvatel DD a DPS. Na těchto setkáních několikrát do roka děti předvedou krátký program plný básniček, písniček a tanečků a předají drobné dárečky, které v MŠ samy vyrábějí. A za to leckdy dostanou sladkou odměnu. Ale to není to nejdůležitější! Všechny děti jistě získají dobrý pocit z toho, že i když jsou tak malí, dokáží někoho potěšit a mnohdy až dojmout k slzám.


Senioři se na naše setkání vždy velmi těší a také se na ně připravují. Jednou dětem upečou a nazdobí perníčky, jindy sladké koblížky.
Jsme šťastni, že s dětmi z naší školky alespoň trochu přispíváme k radosti a pohodě našich nejstarších spoluobčanů.

zřizovatel organizace

Zřizovatel organizace - Velká Bíteš

Účastníme se projektů
  • Celé Česko čte dětem
  • Mrkvička
  • Bonduelle
  • Škola plná zdraví
  • GOODYEAR - Bezpečná školka
  • Soutěž s panem Popelou