Vybudování přírodní vzdělávací zahrady

Projekt podpořený Státním fondem životního prostředí ČR. 

Realizovaný projekt se týká revitalizace zahrady a vytvoření přírodní zahrady pro rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538. Cílem projektu je vytvoření multifunkčního prostoru koncipovaného pro environmentální vzdělávání a podporujícího kreativní hry dětí. 

Přírodní zahrada se stává prostorem s neomezenými možnostmi vzdělávání a nabývání nových poznatků v kontaktu s přirozeným prostředím. Podporou přirozených pohybových aktivit napomáhá jejich zdravému tělesnému a duševnímu vývoji. Právě z tohoto důvodu naše škola realizovala zbudování nové zahrady v přírodním stylu. Realizací projektu vzniklo kvalitní, podnětné a atraktivní zázemí pro aktivní pobyt dětí na čerstvém vzduchu v přírodním a přirozeném prostředí. 

V rámci realizace projektu s pracovním názvem „Vodní sopka“ byla v areálu naší školy zbudována zahrada v přírodním stylu, do které byly umístěny edukativní herní prvky, jež pedagogičtí pracovníci využívají při práci s dětmi. 

Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR činila 405 689,- Kč. 

Fyzická realizace projektu – jaro - podzim 2019

sfzp-logo