Projekt ŠABLONY I


Projekt Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005106 je spolufinancován Evropskou unií. 

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování (Šablony pro MŠ a ZŠ). Projekt je zaměřen na kombinaci témat – osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které mateřská škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Cílová skupina projektu: děti v předškolním vzdělávání, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci škol. Schválená částka na realizaci projektu: 422 808,- Kč.

Aktivity projektu:

Personální podpora: cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta pro mateřskou školu.

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ: cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání v oblastech – čtenářská a matematická pregramotnost, inkluze, specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ, prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ, individualizace vzdělávání v MŠ.

Fyzická realizace projektu: termín zahájení 1.3.2017, datum ukončení 28.2.2019.

www.msmt.cz

fondEU-logo