Projekt DIGITALIZUJEME ŠKOLU


REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1


Příjemce finančních prostředků: Mateřská škola Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace


Dotace celkem: 67 200,- Kč


Způsob využití finančních prostředků: pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí (hardware, software)

• Softwarové vybavení - interaktivní výukové programy pro děti v „ iŠkoličce“ a „Živém portálu“  (licence, využitelné pro vzdělávání) 

• Zařízení pro tzv. unplugged aktivity – digitální mikroskopy, zvukové pexeso, frotáže mini na dvorku 

• Robotické a programovatelné učební pomůcky – interaktivní vláček


Snimek-obrazovky-DIGIDigitalizujeme-skolu