Místní akční plán

Naše škola je zapojena od roku 2016 do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území oblastní regionální pobočky Velké Meziříčí. Projekt Místní akční plán je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

Jeho cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím podpory spolupráce zřizovatelů škol, škol samotných a dalších subjektů zainteresovaných do vzdělávání dětí a žáků.

Zástupce naší školy v projektu – Mgr. N. Burianová

fondEU-logo