Velká Bíteš

Projekty

Místní akční plán

Naše škola je zapojena od roku 2016 do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území oblastní regionální pobočky Velké Meziříčí. Projekt Místní akční plán je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

Číst více...

Opatření ke snižování počtu dětí s odkladem školní docházky

Projekt spočívá v několika dílčích aktivitách naší školy, jež jako celek napomáhají rozvíjet děti v oblastech, jež jsou důležité pro školní zralost a které se při posuzování způsobilosti dětí ke školní docházce posuzují.

Číst více...

Logopedická prevence


Špatná výslovnost dětí může být jednou z překážek, proč rodiče dítěte musí požádat o odklad školní docházky. Aby z tohoto důvodu bylo „odkladových" dětí co nejméně, se starají i učitelky naší mateřské školy a speciální pedagožky jež mají svou pravidelnou ambulanci na Zdravotním středisku v našem městě a ZŠ Tišnovská.

Číst více...

Předmatematická a předčtenářská gramotnost

Z důvodu snahy děti dobře připravit do základní školy v oblasti matematiky a českého jazyka a rovněž jako reakce na skutečnosti zjištěné ČŠI - celorepublikový výzkum - v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti je zpracována tato kapitola ŠVP Veselá školka. Konstatování faktu, že v rozvoji kompetencí (kterým se nyní říká čtenářská a matematická gramotnost) mají předškolní zařízení různou strategii, kvalitu, leč i úroveň, nás vedlo k sestavení metodického souboru, jež by mohl a měl zlepšit podmínky a průběh vzdělávání dětí po této stránce. Naši metodiku chápeme tak, že není jakýmsi nácvikem školní činnosti, nýbrž se jedná o tradiční přístupy výuky k rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti. Kapitola je zpracována spíše obecně, pracovní materiály a výstupy z ní pro jednotlivé děti jsou přílohou TVP Žluté, Červené a Modré třídy.

Číst více...

Environmentální výchova a vzdělávání

     Charakteristika:

 Environmentální výchova

 -  je chápána jako výchova, směřující k souladu člověka s životním prostředím, (z anglického – environmental – týkajícího se životního prostředí). Zasahuje do různých oblastí lidských aktivit. Někdy se také setkáváme s pojmem výchova k trvale udržitelnému způsobu života, což může být chápáno jako synonymum pro environmetální výchovu.
             - vede dítě (dospělého) k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí.

 Environmentální výchova od roku 1989 dosáhla v ČR mnoha významných úspěchů a stala se povinnou součástí všech školních vzdělávacích plánů, na řadě škol má své koordinátory, děti se s ní setkávají prostřednictvím desítek rozmanitých a nápaditých aktivit.

Záměr (cíl) vzdělávání v environmentální oblasti = založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí – počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu a vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí.

Číst více...

Etická výchova

V několika posledních létech zajišťovala naše mateřská škola úspěšně péči většímu počtu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Tento fakt nás vedl k myšlence větší orientace na etickou výchovu, jako součásti výchovně vzdělávacího procesu.

Číst více...

Školka plná zdraví

Projekt Škola plná zdraví pomáhá na českých školách již devátým rokem motivovat děti hravou a nenásilnou formou ke konzumaci zeleniny.

Cílem projektu je zvyšování obliby zeleniny u dětí prostřednictvím začlenění většího podílu zeleniny do školního stravování a zatraktivnění podávaných jídel.

Projekt vytvořila společnost Bonduelle ve spolupráci se Společností pro výživu a odborným garantem je primář dětské polikliniky ve Fakultní nemocnici v Motole MUDr. Petr Tláskal, CSc.

Číst více...

Soutěž s panem Popelou

„Soutěž s panem Popelou" je ekologická soutěž ve sběru druhotných surovin, kterou tradičně vyhlašuje společnost A.S.A., spol. s.r.o. Soutěž je určena pro mateřské školy, základní a speciální školy, střední školy a volnočasová zařízení.

Číst více...

Celé Česko čte dětem

„Bez ohledu na to, kolik máš práce, ta nejdůležitější věc, kterou můžeš učinit pro budoucnost svého dítěte, je kromě projevů lásky a objímání také každodenní hlasité předčítání a radikální omezení televize."

Jim Trelease, "The Read-Aloud Handbook" (Učebnice předčítání)

Číst více...

Barevná návštěvní odpoledne


barevnéBarevná odpoledne jsou pravidelná setkání učitelek Mateřské školy U Stadionu, dětí se svými rodiči, ale také hlavně rodičů a dětí, které dosud žádnou mateřskou školu nenavštěvují. Hlavním cílem je umožnit dětem postupně se seznamovat s prostředím školky, seznamovat se s novými kamarády i dospělými. První naše zkušenosti ukázaly, že děti, které navštěvovaly „barevná odpoledne" se mnohem lépe adaptovaly při počáteční docházce do školky.

Číst více...

Návštěva solné jeskyně

IMG 20160114_100309-4189-800-600-80Od školního roku 2010/2011 se v naší školičce rozběhl projekt na podporu posilování zdraví originální, účinnou a čistě přírodní metodou zvanou haloterapie (od řeckého „halos" = sůl). Pobyt v solné jeskyni má výborné účinky pro astmatiky, alergiky, děti s respiračními chorobami... má však svoje přednosti i pro děti zdravé.

Mikroklima v jeskyni je srovnatelné s klimatem na volném moři za silné bouře, kdy je vzduch stejně nasycen zápornými ionty a sloučeninami jódu, vápníku, hořčíku, sodíku brómu, selenu a dalšími stopovými prvky, které jsou mimořádně důležité pro správnou činnost lidského organismu.

Číst více...

Plavání


DSCN1693V naší mateřské škole nabízíme rodičům několik specificky zaměřených programů pro zdravý, vyvážený rozvoj dětské osobnosti. Jednou z těchto aktivit je i předplavecký výcvik převážně pro děti 4 - 6 leté. Mohou se ale zapojit i mladší děti, záleží na rozhodnutí rodičů.

Číst více...

Anketa

Hodnocení webových stránek.

Jsem spokojen, vše je přehledné a aktuální, často webové stránky využívám - 79.1%
Je co zlepšovat, né vždy najdu to, co hledám a potřebuji, ale často na webové stránky zavítám. - 16.3%
Nacházím nedostatky, nejsem zcela spokojen a proto webové stránky moc nepoužívám. - 4.7%

Celkový počet hlasů: 43
Hlasovaní bylo ukončeno 5. 5. 2019
Nejnovější články
zřizovatel organizace

Zřizovatel organizace - Velká Bíteš

Účastníme se projektů
  • Celé Česko čte dětem
  • Mrkvička
  • Bonduelle
  • Škola plná zdraví
  • GOODYEAR - Bezpečná školka
  • Soutěž s panem Popelou