Ředitelna

reditelna-1Ředitelna je ihned vedle hlavního vchodu do školky. Ředitelka Jiřina Janíková bývá v mateřské škole od 7 hodin, popř. od 8 hodin minimálně do 16 hodin.

Výjimku tvoří dny, kdy vyřizuje služební záležitosti mimo školku. Protože je nejenom ředitelkou, ale i učitelkou v Modré třídě, nemusí být vždy přítomna přímo v ředitelně.