Kuchyň

kuchynVedoucí školní jídelny: Iva Jiranková

Vedoucí kuchařka: Drahomíra Sapoušková

Kuchařky: Radka Nováčková, Pavla Volná

Pracovník obchodního provozu: Andrea Zavřelová

Kapacita kuchyně: 320 strávníků

Školní jídelna připravuje jídlo rovněž pro MŠ Masarykovo náměstí + Lánice, MŠ Katov a také pro zaměstnance. Jídelníček je sestavován podle zásad správné výživy (Vyhl.107/2005 Sb. ) a je zveřejněn na nástěnce pro rodiče a na internetových stránkách. Veškeré jídlo podléhá přísné kontrole nejenom pracovnic školního stravování, ale i pracovníků hygieny.