Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Zahrada

 Mateřská škola se nachází uprostřed panelového sídliště, kde je minimální množství přírody, přírodních prvků. Ze tří stran je lemována panelovou zástavbou, z východní strany bezprostředně sousedí s komunikací, která je hlavní přístupovou cestou k jedné z průmyslových zón města. Kladem je umístění budovy uprostřed velké zahrady osázené stromy a keři.

aneeeetNaše stávající školní zahrada je tvořena dvěma travnatými plochami, mezi kterými stojí vlastní budova školy. Na jedné z ploch jsou umístěny dětské hrací prvky, do zeleně jsou zasazena 3 pískoviště a dřevěný domek, který děti využívají pro svoje hry.

Dětmi a zaměstnanci školy byla donedávna využívána pouze tato jižní část venkovního pozemku, která velikostí i vybavením neodpovídala počtu dětí, jež zde pobývají. Děti měly omezené možnosti pro své hry, aktivity, objevování, zkoumání a experimenty. Pískoviště jsou počtem i velikostí neodpovídající tak vysokým počtům dětí, herní sestavy  a hrací prvky jsou rovněž nedostatečné. Původní vizí bylo rozšířit počet herních prvků a sestav, čímž bychom se dostali do určité retrospekce, náš příběh smysluplného využití zahradní plochy by se vrátil zpět a vytčeného cíle by nebylo dosaženo. Děti by navíc byly ochuzeny o část travnaté plochy pro míčové hry.

anetJako nejpříhodnější řešení tohoto stavu se nabízelo využití prostoru a vybudování přírodní zahrady v severní části školního pozemku.

Na této ploše tedy v současnosti naplňujeme náš záměr realizovat přírodní zahradu. Jedná se o dosud málo využívanou část zahradní plochy (18x56x10m). Zatravněný terén je rovný, bez vyvýšenin, zákoutí, násypů a jiného členění. Přístup k této zahradě je přes betonové nádvoří. Východní, severní a západní strana zahrady je oplocena klasickým pletivem. Na ploše je několik vzrostlých stromů, kolem plotu je doposud vysázeno několik menších nestejnorodých keřů.

Cílem projektového záměru byla přeměna venkovního prostředí školy na „učebnu pod širým nebem“, která se stane nedílnou součástí koncepčního záměru mateřské školy se zcela novými prvky v oblasti environmentálního vzdělávání.  

aneeetRozmanité, kreativní zahrady pozitivně ovlivňují vztah dětí k přírodě, stejně jako rozvíjí osobnost dítěte po všech stránkách. Prožitková forma vzdělávání může přispět a pomoci ukotvit sociálně přijatelné chování, výrazně pomoci jedinci v jeho začlenění do společnosti, umožní dětem poznávat své hranice a možnosti.

Cíle našeho projektového záměru se postupně daří naplňovat – je vybudován dřevěný altán se zahradním paletovým nábytkem a vybavením, je instalován barel na vodu, zahrada je osázena vrbičkovými stavbami, pro pěstování ovoce a bylinek slouží čtyři proutěné koše, v prostorách zahrady jsou postaveny tři prožitkové brány (sluchová, chuťová, hmatová) a dendrofon, byla vybudována prožitková cestička a zahrada byla vybavena dřevěnými hracími prvky.

aneetByl zrealizován projekt „Přírodní zahrady“ podpořený Fonden vysočiny spočívající ve zhotovení 5ti vyukových panelů s tématy Třídění a recyklace odpadu, Stromy a keře, Zvířata a ptáci.

Součástí konceptu zahrady bude rovněž smíšená výsadba keřů, trvalek a travin doplňujících stávající oplocení zahrady a sloužících jako dekorační prvek a protiprachová a protihluková bariéra. Snahou je realizovat to, co v přírodě funguje bez zásadní lidské pomoci, kdy je křehká biologická rovnováha vytvořena sama přírodou.

12D04440-0D71-4A71-9818-F59628D381BD

 

 

 

 

 

 

 

zřizovatel organizace

Zřizovatel organizace - Velká Bíteš

Účastníme se projektů
  • Celé Česko čte dětem
  • Mrkvička
  • Bonduelle
  • Škola plná zdraví
  • GOODYEAR - Bezpečná školka
  • Soutěž s panem Popelou