Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Zahrada

12D04440-0D71-4A71-9818-F59628D381BD Mateřská škola se nachází uprostřed panelového sídliště, kde je minimální množství přírody, přírodních prvků. Ze tří stran je lemována panelovou zástavbou, z východní strany bezprostředně sousedí s komunikací, která je hlavní přístupovou cestou k jedné z průmyslových zón města. Kladem je umístění budovy uprostřed velké zahrady osázené stromy a keři.
Naše stávající školní zahrada je tvořena dvěma travnatými plochami, mezi kterými stojí vlastní budova školy. Celá plocha zahrady je oplocena klasickým pletivem. Na ploše je několik vzrostlých stromů, kolem plotu je vysázeno několik menších nestejnorodých keřů.
Dětmi a zaměstnanci školy byla dlouhou dobu po otevření školy využívána pouze jižní část venkovního pozemku, která velikostí i vybavením neodpovídala počtu dětí, jež zde pobývaly. Děti měly omezené možnosti pro své hry, aktivity, objevování, zkoumání a experimenty. Limitovány byly také třemi pískovišti, která počtem i velikostí neodpovídala tak vysokým počtům dětí, herní sestavy a hrací prvky byly rovněž nedostatečné. V průběhu let se podařilo tuto část zahrady obohatit o vhodné herní prvky i dostatečný travnatý prostor pro míčové hry a o pět výukových panelů s tématy Třídění a recyklace odpadu, Stromy a keře, Zvířata a ptáci. Zhotovení těchto panelů bylo zrealizováno z projektu „Přírodní zahrady" podpořený Fondem vysočiny.


aneeeetJedním z posledních kroků k efektivnějšímu využití jižní zahrady bylo, v rámci projektu „Vybudování přírodní vzdělávací zahrady" podpořeným Státním fondem životního prostředí ČR, odstranění nevyhovujícího brouzdaliště, a revitalizace zahrady pro rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy. Přírodní zahrada se stála prostorem s neomezenými možnostmi vzdělávání a nabývání nových poznatků v kontaktu s přirozeným prostředím. V rámci realizace projektu s pracovním názvem „Vodní sopka" vzniklo edukativní místo nejen s vodními herními prvky.


aneeetNejprve nevyužívaná severní část zahradní plochy (18x56x10m) nabídla v průběhu let další prostor ke smysluplnému využití a to vybudováním přírodní zahrady. Zatravněný terén je rovný, bez vyvýšenin, zákoutí, násypů a jiného členění. Přístup k této zahradě je přes betonové nádvoří.
Je zde vybudován dřevěný altán se zahradním paletovým nábytkem a vybavením, za altánem je instalován barel na zachytávání dešťové vody. Zahrada je osázena vrbičkovými stavbami, pro pěstování ovoce, zeleniny a bylinek slouží čtyři proutěné koše. V prostorách zahrady jsou postaveny tři prožitkové brány (chuťová, hmatová a sluchová, jejíž součástí je dendrofon).

Částí zahrady se line prožitková cestička z přírodnin a najdeme zde také dřevěné hrací prvky.
anetRozmanité, kreativní zahrady pozitivně ovlivňují vztah dětí k přírodě, stejně jako rozvíjí osobnost dítěte po všech stránkách. Prožitková forma vzdělávání může přispět a pomoci ukotvit sociálně přijatelné chování, výrazně pomoci jedinci v jeho začlenění do společnosti, umožní dětem poznávat své hranice a možnosti.
Našim cílem je i nadále upravovat venkovní prostředí školy na „učebnu pod širým nebem", která se stane nedílnou součástí koncepčního záměru mateřské školy se zcela novými prvky v oblasti environmentálního vzdělávání.
Součástí konceptu zahrady bude rovněž smíšená výsadba keřů, trvalek a travin doplňujících stávající oplocení zahrady a sloužících jako dekorační prvek a protiprachová a protihluková bariéra. Snahou je realizovat to, co v přírodě funguje bez zásadní lidské pomoci, kdy je křehká biologická rovnováha vytvořena sama přírodou.

 

 

 

 

 

zřizovatel organizace

Zřizovatel organizace - Velká Bíteš

Účastníme se projektů
  • Celé Česko čte dětem
  • Mrkvička
  • Bonduelle
  • Škola plná zdraví
  • GOODYEAR - Bezpečná školka
  • Soutěž s panem Popelou