Vyhodnocení řízení o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2024


Mateřská škola Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace na základě ukončeného správního  řízení  rozhodla  prostřednictvím ředitelky   mateřské   v  souladu s ustanovením § 165, odst.2 písm. b) a § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění ve věci přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. 

 

 V přiloženém seznamu jsou děti přijaté ke vzdělávání v  mateřské škole k 1.9.2024. 

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.Rozhodnutí - seznam přijatých dětí od 1. 9. 2024