Přerušení provozu MŠ


V souladu se školním řádem, s vnitřní směrnicí organizace k prázdninovému provozu a po dohodě se zřizovatelem bude provoz MŠ přerušen v době: od 5. 8. do 30. 8. 2024. 

Ve zbývajícím prázdninovém období bude provoz MŠ omezen ve smyslu spojování tříd (tzn. provoz bude zajištěn dle potřeby pouze v jedné, či dvou třídách). Délka denního provozu bude zachována.