Oznámení o stanovení výše úplaty pro kalendářní měsíce červenec, srpen 2024


 

V souladu s přerušením provozu mateřské školy ředitelka školy stanovuje výši úplaty na měsíce červenec a srpen 2024 dle § 6 odst. 5 Vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v této výši:

 

červenec 2024                 600,00  Kč

srpen 2024                        55,00  Kč

 

Přerušení provozu mateřské školy v měsíci srpnu bude delší než  5 vyučovacích dnů, z tohoto důvodu výše úplaty nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu přerušení provozu mateřské školy (Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání).


 

Ve Velké Bíteši, 24.6.2024


Jiřina Janíková, ředitelka školy