Jarní fotografování


Ve čtvrtek 9. 3. proběhne v MŠ jarní fotografování Vašich dětí. Přikládáme vzor fotografie (postava, portrét) – téma „Vyplouváme“. 

Fotit děti bude p. Zdeněk Šilhan, fotograf ze Znojma. 

Pokud nemáte zájem o fotografování, sdělte toto učitelce ve třídě. 

Je možné vyfotografovat také sourozence, kteří nechodí do MŠ. Pokud budete mít o toto sourozenecké fotografování zájem, přijďte s dětmi v 8 hodin. Poté budou fotografovány ostatní děti přítomné v MŠ.


Vzor fotografie