Informace pro rodiče nově nastupujících dětí


Vážení rodiče, 

na základě ukončeného správního řízení bylo v červnu rozhodnuto o přijetí Vašeho dítěte ke vzdělávání v naší mateřské škole od 1.9. 2024. 

I když jsou prázdniny na samém začátku a všichni máme před sebou volné dny plné sluníčka, vody, různých výletů a dovolených, dovolte nám pozvat Vás, rodiče nově nastupujících dětí, do naší mateřské školy na prvotní informativní setkání.


PRVOTNÍ INFORAMTIVNÍ SETKÁNÍ PRO RODIČE NOVĚ NASTUPUJÍCÍCH DĚTÍ SE USKUTEČNÍ 

v úterý 16. července 2024 v 15 hodin v Modré třídě. 


Na setkání se dozvíte, do které třídy budou Vaše děti chodit, které paní učitelky budou „ty jejich“, co všechno budou děti potřebovat a co asi všechny bude příštích deset měsíců čekat.

Dále Vám budou předány předvyplněné dokumenty, které jsou nutné pro zavedení Vašich dětí do matriky školy. Tyto tiskopisy budou rovněž umístěny na webu naší školy www.msbites.cz v sekci „Dokumenty“ → „Dokumenty pro rodiče nově nastupujících dětí - školní rok 2024/2025“. Není je však třeba tisknout, budou pro Vás již v mateřské škole připraveny s daty o Vás a Vašich dětech. Přehled dokumentů slouží pouze pro Vaši představu, o jaké písemnosti se jedná. 

V této době Vám bude taktéž k dispozici ve své kanceláři i vedoucí školního stravování. Prostřednictvím e-mailu Vám bude zaslána  „Přihláška ke stravování“ a tiskopis „Úhrada úplaty za vzdělávání a úhrada stravného“. Prosíme Vás o vyplnění a předání tiskopisů vedoucí školního stravování na tomto setkání. (Oba tiskopisy najdete na www.msbites.cz v sekci Dokumenty).

Rovněž Vám budou předány informace o čipových klíčenkách pro vstup do budovy školy.

Předpokládaná délka setkání 1 až 1,5 hodiny.


Protože se jedná o informace především pro Vás, rodiče, prosíme, ponechte své děti doma. Společně se svými dětmi budete moci navštívit naši mateřskou školu před začátkem školního roku v pátek 30.8.2024, kdy se uskuteční Den otevřených dveří v čase od 8 do 15 hodin.


Den otevřených dveří 2024