FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ

V úterý 17. 5. proběhne fotografování dětí u hradeb místního kostela. Fotografování bude po obědě tj. po 12. hodině. Prosíme, vhodně děti oblékněte.

Budou se fotografovat:

  1. Předškoláci v šerpách samostatně - předpokládáme 2 ks pohlednicových fotografií, které budou hradit rodiče.
  2. Skupina předškoláků na fototablo - hrazeno MŠ.
  3.  Skupiny třídních kolektivů - bylo by vhodné, aby v tento den bylo přítomno co nejvíce dětí ze třídy; 1 ks fotografie pro každé dítě, fotku hradí rodiče.

Aktuální cenu fotografií bohužel neznáme. Fotografovat děti bude p. Šilhan, který fotil děti i minulý školní rok.

Bylo by třeba, aby děti, které chodí po obědě domů, v tento den zůstaly ve školce a Vy si je vyzvedli buď u kostela kolem 13:30 hod. nebo pak kolem 14. hodiny v MŠ.

Pro odpočívající děti se nic nemění, jen je potřeba počítat s vyzvednutím dětí v MŠ až po 14. hodině.