Fotografování dětí


V pátek 5. 5. proběhne fotografování dětí. 

Budou se fotografovat: 

1. Předškoláci v šerpách samostatně - předpokládáme 2 ks pohlednicových fotografií, které budou hradit rodiče. 

2. Skupina předškoláků na fototablo - hrazeno MŠ. 

3. Skupiny třídních kolektivů - bylo by vhodné, aby v tento den bylo přítomno co nejvíce dětí ze třídy; 1 ks fotografie pro každé dítě, fotku hradí rodiče. 

Aktuální cenu fotografií bohužel neznáme. Fotografovat děti bude p. Šilhan, který fotil děti i minulý školní rok.