Národopisný kroužek Bítešánek

IMG-1370

Národopisný kroužek „Bítešánek“ reprezentuje Mateřskou školu U Stadionu téměř 40 let. Jeho činnost navazuje na bohaté folklorní tradice města, ale i na zvyky a tradice chudobného Horácka a Podhorácka. Každým rokem vychovává přibližně 20 dětí ve věku od 3 do 6 let, nyní pod vedením Mgr. Naděždy Burianové a Kláry Singerové.


 Tematická pásma, se kterými děti vystupují, jsou sestavována ke zvykům, příležitostným a sezónním událostem. Všechna pásma jsou tvořena tak, aby se děti při nácviku i při samotných vystoupeních bavily a hrály si. Při výběru písniček, tanečků, říkadel, pokřikovánek se řídíme místními zvyky a čerpáme pouze z materiálů, které dochovává národopis Horácka. Na vystupování na veřejnosti si děti oblékají kroje, které škola vlastní. Děvčata mají kostkované kanafasové sukně, bílou plátěnou halenu; chlapci režné kalhoty a také bílou plátěnou halenu. Kroužek „Bítešánek“ spolupracuje s Muzejním spolkem Velkobítešska -  s bývalou ředitelkou Městského muzea ve Velké Bíteši pí. S. Smutnou (nyní etnografkou Muzea Vysočiny Třebíč).

A kde můžete tanečníky z „BÍTEŠÁNKU“ vidět?  Společně s dalšími folklorními skupinami, které ve Velké Bíteši působí, vystupujeme již tradičně v červnu na „Mladém Bítešsku“ - přehlídce místních dětských folklorních skupin. Na konci listopadu se setkáme v celovečerním programu ,,Na bítešském jarmarku“. Dále zpíváme koledy u vánočního stromu na Masarykově náměstí, vystupujeme na Akademii naší mateřské školy, na různých oslavách školy a při příležitostných akcích MěÚ (např. vítání občánků  a oslavy významných životních jubileí) a místních firem a spolků (setkání zaměstnanců, seniorů atp). Naší snahou je udržovat bohaté folklórní tradice a zvyky našeho města a rozdávat lidový odkaz svých předků posluchačům a divákům ve svém nejbližším okolí od dětí až po nejstarší příznivce folklóru.   Přejeme si a doufáme, že radost ze zpěvu a tancování dětem vydrží i do budoucna a budou pokračovat v započaté práci s ,,Bítešánkem“ třeba i v pozdějším věku v jiném souboru.