Angličtina pro nejmenší

 

V závěru školního roku 2005/06 byla naší mateřské škole učiněna nabídka zapojit se do programu podpory výuky anglického jazyka "Jazyky bez barier". Výuku cizích jazyků realizovala naše MŠ již v minulých letech, ale pro opadávající zájem rodičů o tuto aktivitu a pro nepropojení se ZŠ jsme od této   činnosti upustili a hledali jsme nové cesty, jak výuku zefektivnit.

Od roku 2006 do roku 2010 jsme tedy  nabízeli výuku angličtiny nově, moderněji, zajímavěji a co navíc – ve spolupráci se zajímavými partnery - se samotnou autorkou programu "Jazyky bez barier", s Národním ústavem odborného vzdělávání v Praze a se Základní školou Velká Bíteš, která je do tohoto projektu zapojena již od počátku r. 2006. Navíc jsme byli osloveni Mgr. Milenou Láskovou, pracovnicí NÚOV Praha s žádostí o spolupráci na Národním programu výuky cizích jazyků s pracovním názvem "Angličtina pro mrňata". V roce 2006 proběhl v naší mateřské škole „natáčecí den“.  Jednalo se o aktivitu MŠMT, do které byly zapojeny i děti z naší Veselé školky. Do běžného programu naší školky v tento den vstoupili odborníci s angličtinou a vše bylo monitorováno videokamerou. Z natáčení se vybraly metodické klipy pro osvojování angličtiny v mateřských školách.

Od roku 2011 do roku 2017 jsme realizovali výuku angličtiny formou odpoledních kroužků pro děti od 4 let s lektorkou Bc. Hanou Wünsch, následně pak s p. Markem Heinischem. Od roku 2019 tato aktivita probíhala pod záštitou společnosti Rytmik Dětem o. p. s. Jednou z metod práce bylo používání audiovizuálních pomůcek (kartičky, plakátky s příběhy...). Po celou dobu výuky děti provázel maňásek žabák Hoppy spolu se slečnou lektorkou Zuzanou Kožnarovou.

Po dobu dvou „kovidích“ roků jsme výuku angličtiny nerealizovali a na podkladě zájmu rodičů jsme se k ní od roku 2022 opět vrátili a to s lektorkou Bc. Kateřinou Antlovou. 

Ve školním roce 2023/2024 vede angličtinu lektorka Ilona Brymová.

Výuka angličtiny je organizována jako kroužek pro děti od 4 let. Je koncipována veselou a hravou formou. Děti se seznámí se základem jazyka, kterým hovoří celý svět. Pomocí her  a písniček snadno a rychle porozumí slovíčkům, krátkým větám a frázím. Nebudou chybět ani anglické říkanky a básničky. 

Aktivita „Angličtina pro nejmenší“ není součástí školního vzdělávacího  programu a stojí mimo standardní vzdělávací nabídku školy.