Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Nástěnka v MŠ

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 10. 5. 2021

Vážení rodiče,
v souvislosti s novelizovaným opatřením Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, které připravilo MŠMT, se mění oproti současnosti režim otevírání tříd mateřské školy a to následovně – s účinností od 10.5. 2021 jsou mateřské školy otevřeny pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí.

V souladu s tímto opatřením upravujeme i stávající manuál naší mateřské školy k zajištění provozu a zasíláme Vám ho elektronicky.

Janíková Jiřina
7.5.2021

OZNÁMENÍ O STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ PRO KALENDÁŘNÍ MĚSÍC, V KTERÉM BYL PROVOZ MŠ PŘERUŠEN

V mateřské škole děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (a kterým MŠ povinně poskytuje distanční způsob vzdělávání), úplatu nehradí. V případě mladších dětí stanoví ředitelka školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu v kalendářním měsíci, a to i kdyby MŠ dobrovolně těmto mladším dětem poskytovala vzdělávání distančním způsobem.

Současně má ředitelka školy na základě § 123 školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení úplaty v závislosti na situaci i v jiných případech.

V souladu s výše citovaným ředitelka školy stanovuje výši úplaty v měsíci dubnu 2021 ve výši 300,- Kč.
Počet pracovních dnů: 20
Počet dnů, kdy MŠ byla v provozu: 15
Počet dnů, kdy byl provoz MŠ přerušen: 5
Výše úplaty stanovená pro školní rok 2020/2021 pro děti s celodenní docházkou:
400 Kč/měsíc.

Stanovení úplaty ve výši 300,- Kč se týká pouze dětí, jejichž zákonný zástupce spadá do profesní skupiny vymezené v Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a toto dítě v současné době mateřskou školu navštěvuje.

Výše úplaty za vzdělávání pro děti v režimu povinného předškolního vzdělávání a děti, kterým dosud není umožněna osobní přítomnost na vzdělávání, je ve výši 0,- Kč.

Ve Velké Bíteši, 28.4. 2021

Jiřina Janíková, ředitelka školy

INFORMACE K OBNOVENÍ PROVOZU OD 12.4. 2021

Vážení rodiče,
v souladu s metodickým doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
a Mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021 jsme vytvořily pro potřebu naší mateřské školy Manuál k opětovnému obnovení provozu, který reflektuje podmínky naší mateřské školy. Všem rodičům dětí byl zaslán v elektronické podobě.

Mrzí nás, že se mateřské školy otevřely zatím pouze v omezeném režimu pro vymezenou skupinu dětí, ale snad nebude trvat dlouho a budeme moci ve třídách přivítat i děti mladší.

Přejeme pěkné jarní dny strávené ve zdraví.

Anketa

Jste spokojeni s obsahem distančního vzdělávání, které připravujeme pro Vaše děti?

Ano, činnosti jsou pěkné a děti je rádi plní. - 60%
Ano, ale líbilo by se nám činností více. - 3.3%
Jsme rádi za činnosti. Děti se hezky procvičí. - 30%
Jsme rádi za činnosti, ale dětem se do vypracovávání nechce. - 0%
Činností je na nás až moc. Rádi bychom dostávali činností méně. - 6.7%

Celkový počet hlasů: 30
Hlasovaní bylo ukončeno 30. 4. 2021
zřizovatel organizace

Zřizovatel organizace - Velká Bíteš

Účastníme se projektů
  • Celé Česko čte dětem
  • Mrkvička
  • Bonduelle
  • Škola plná zdraví
  • GOODYEAR - Bezpečná školka
  • Soutěž s panem Popelou