Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Nástěnka v MŠ

DRAZÍ RODIČE!

Příznivá epidemiologická situace v posledních několika týdnech vede k uvolňování opatření a postupnému návratu k životu, na který jsme byli zvyklí. Při dodržení základních hygienických pravidel, která v naší škole fungují, můžeme začít s rozvolňováním nastavených opatření a postupně se dostávat do původního harmonogramu.

Pro prázdninový provoz jsme nastavili zásady, které jsme rodičům dětí, jež budou využívat prázdninový provoz, zaslali elektronicky.

Pokud nezapomeneme na hygienická pravidla, která jsme se v minulých měsících naučili, optimistická vize, že od nás koronavirus jednou odejde, bude zase o krok blíž.

Vážení rodiče,

ačkoliv poslední dny, nebo spíše týdny, se nás snažily přesvědčit o tom, že sluníčka si letos moc neužijeme, budeme si přát ať tomu tak není ....prázdniny jsou tu a tak Vám všem přejeme dny plné pohody, radosti, smíchu a především skvělých neopakovatelných zážitků.

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ PROVOZU A STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY PRO KALENDÁŘNÍ MĚSÍCE ČERVENEC, SRPEN 2020

Ředitelka Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace oznamuje zákonným zástupcům dětí, že provoz mateřské školy bude přerušen v době od 27.7. 2020 do 7.8.2020 a následně od 24.8.2020 do 31.8.2020. Rozsah omezení byl projednán se zřizovatelem školy. V ostatní dny měsíců červenec, srpen 2020 bude provoz mateřské školy omezen ve smyslu snížení počtu tříd, ve kterých bude provoz realizován.

 V souladu s přerušením provozu mateřské školy ředitelka školy stanovuje výši úplaty na měsíce červenec a srpen 2020 dle § 6 odst. 5 Vyhlášky č.14/2005 Sb.,      o předškolním vzdělávání v této výši:

červenec 2020                   309,- Kč

srpen 2020                         190,- Kč 

Přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu bude delší než
5 vyučovacích dnů, z tohoto důvodu výše úplaty nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu přerušení provozu mateřské školy (Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání).

27.5.2020

Jiřina Janíková, ředitelka školy

 

 

 

 

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ PŘIJATÝCH KE VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zveřejněním seznamu registračních čísel se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si zákonní zástupci Rozhodnutí vyzvednout nemusí.

zřizovatel organizace

Zřizovatel organizace - Velká Bíteš

Účastníme se projektů
  • Celé Česko čte dětem
  • Mrkvička
  • Bonduelle
  • Škola plná zdraví
  • GOODYEAR - Bezpečná školka
  • Soutěž s panem Popelou