Velká Bíteš

Modrá třída

č.1 1Charakteristika třídy:

 V Modré třídě, která je třídou věkově smíšenou, je zapsáno 25 dětí ve věku od 

3 do 6 let, z toho 15 holčiček a 10 chlapců.

 V letošním školním roce se bude 8 dětí připravovat na vstup do základní školy.

 Název projektu: „Od podzimu do léta, koukneme se do světa“.

 

Motto:         „Řekni mi a já to zapomenu,

                     ukaž mi a já si to zapamatuji,

                      nechej mne udělat a já to pochopím“.

 

č.2Samotný název projektu napovídá, že budeme během celého roku prozkoumávat svět kolem nás, budeme cvičit, zpívat, tancovat, kreslit a malovat, vystřihovat, modelovat, společně si hrát a objevovat nové a nepoznané. Budeme pracovat formou zážitkové pedagogiky, která v sobě zahrnuje zážitek, vnímavost, poznání a chování a snaží se zapojit také emoce, představivost, fyzické tělo a intelekt.

 

Někdy se nám podaří udělat z obyčejné věci neobyčejnou, a když se hned napoprvé něco nepovede, vůbec to nebude vadit. Hlavně, že jsme se snažili.

Celou třídu máme rozdělenou na několik hracích koutů s určitým zaměřením (čtenářský koutek, ateliér, kostičkárna, PC koutek, koutek námětových her atp.). Po prvotním přiblížení tématu týdne v komunitním kruhu si děti vezmou svoji značku a umístí do koutku, který si samy vybraly. Děti mají možnost individuální volby koutku a během dne mohou vystřídat koutků několik. Ve zvoleném koutku se budou věnovat připraveným činnostem a úkolům, které souvisí s probíraným tématem a samozřejmě v něm budou dodržovat přeem dohodnutá pravidla.

č.3

 Cílem projektu je:

 Naučit děti přizpůsobit se životu mimo rodinu, posilovat získání jistoty a důvěry.

 Vytvářet radostné a pohodové prostředí se vzájemným respektováním a tolerancí.

 Poznávat okolní svět a vytvářet základy pro odpovědný postoj k životnímu prostředí, objevovat nové poznatky.

 Rozvíjet schopnost komunikace, spolupráce, empatie a samostatného rozhodování.

DSCN3509U předškolních dětí se navíc zaměřit na vytvoření základních klíčových kompetencí přispívajících k bezproblémovému vstupu dětí do školy.

 

 Třídní učitelky:

 Jiřina Janíková

 Mgr. Naděžda Burianová

Hana Smolíková

 

 FOTOGALERIE TŘÍDY

Anketa

Proč považujete mateřskou školu za důležitou?

Výsledky
zřizovatel organizace

Zřizovatel organizace - Velká Bíteš

Účastníme se projektů
  • Celé Česko čte dětem
  • Mrkvička
  • Bonduelle
  • Škola plná zdraví
  • GOODYEAR - Bezpečná školka
  • Soutěž s panem Popelou