Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Modrá třída

č.1 1

Charakteristika třídy:

V Modré třídě, která je třídou věkově smíšenou, je zapsáno 24 dětí ve věku od
3 do 6 let, z toho 14 holčiček a 10 chlapců.

Ve třídě budou vzdělávány 2 děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

V letošním školním roce se bude 14 dětí (z toho 3 OŠD) bezprostředně připravovat na vstup do základní školy (povinné předškolní vzdělávání). Formou pravidelné denní docházky do mateřské školy bude povinné předškolní vzdělávání plnit 13 dětí, 1 dítě bude plnit povinné předškolní vzdělávání formou individuálního vzdělávání.

Název projektu: „Od podzimu do léta, koukneme se do světa“.

Motto:         „Řekni mi a já to zapomenu,

                        ukaž mi a já si to zapamatuji,

                        nechej mne udělat a já to pochopím“.

 

DSCN1411Samotný název projektu napovídá, že budeme během celého roku prozkoumávat svět kolem nás, budeme cvičit, zpívat, tancovat, kreslit a malovat, vystřihovat, modelovat, společně si hrát a objevovat nové a nepoznané. Budeme pracovat formou zážitkové pedagogiky, která v sobě zahrnuje zážitek, vnímavost, poznání a chování a snaží se zapojit také emoce, představivost, fyzické tělo a intelekt.
Někdy se nám podaří udělat z obyčejné věci neobyčejnou, a když se hned napoprvé něco nepovede, vůbec to nebude vadit. Hlavně, že jsme se snažili.
Celou třídu máme rozdělenou na několik hracích koutů s určitým zaměřením (čtenářský koutek a dramatizace, ateliér, kostičkárna, PC koutek, koutek námětových her atp.). Po prvotním přiblížení tématu týdne v komunitním kruhu si děti vezmou svoji značku a umístí do koutku, který si samy vybraly. Děti mají možnost individuální volby koutku. Ve zvoleném koutku se budou věnovat připraveným činnostem a úkolům, které souvisí s probíraným tématem a samozřejmě v něm budou dodržovat předem dohodnutá pravidla.

Cílem projektu je:

č.3Naučit děti přizpůsobit se životu mimo rodinu, posilovat získání jistoty a důvěry.

Vytvářet radostné a pohodové prostředí se vzájemným respektováním a tolerancí.

Poznávat okolní svět a vytvářet základy pro odpovědný postoj k životnímu prostředí, objevovat nové poznatky.

Rozvíjet schopnost komunikace, spolupráce, empatie a samostatného rozhodování.

U předškolních dětí se navíc zaměřit na vytvoření základních klíčových kompetencí přispívajících k bezproblémovému vstupu dětí do školy.

 

Třídní učitelky:

Jiřina Janíková

Mgr. Naděžda Burianová

Tereza Štočková, DiS.

 

 

 FOTOGALERIE TŘÍDY

zřizovatel organizace

Zřizovatel organizace - Velká Bíteš

Účastníme se projektů
  • Celé Česko čte dětem
  • Mrkvička
  • Bonduelle
  • Škola plná zdraví
  • GOODYEAR - Bezpečná školka
  • Soutěž s panem Popelou