Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

UČÍME SE POZNÁVAT SVĚT NEJEN VE ŠKOLCE

Naše mateřská škola se jako partner aktivně zapojila do projektu Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech, podpořeného z Evropských strukturálních a investičních fondů. Cílem tohoto projektu je vytvoření funkční sítě mateřských škol napříč celou ČR, potažmo sdílení zkušeností pedagogů výměnou příkladů dobré praxe a poskytování inspirací do výuky k tématu polytechnického vzdělávání. Díky tomu se nejen pedagogové, ale následně i děti setkávají a osvojují si nové poznatky z různých oblastí. Od začátku projektu jsme realizovali již 24 setkání a dotkli se těchto témat – řemesla a řemeslné tvoření, exkurze do řemeslných dílen, projektové dny s policií ČR, práce s materiály, společné tvořivé dílničky s prvňáčky, návštěva odborné školní dílny, besedy se členy IZS, práce s předměty denní potřeby, stavebnice, jemná a hrubá motorika, grafomotorika, objevování tajemství těla, badatelství, objevování nových zákonitostí přírody atd. Nejvíce oceňujeme spolupráci se Základní školou ve Velké Bíteši. Zde jsme v měsíci květnu a červnu pod vedením pana Mgr. Pavla Holánka absolvovali dvě návštěvy - přírodovědné učebny a přírodní zahrady. Tématem byly objevy, pokusy a experimentování. Děti si zkusily práci s mikroskopem a lupou, poznávaly nerosty, zvířata a rostliny. Na zahradě si své poznatky převedly do praxe, kdy zkoumaly živočichy a rostliny v trávě, lesíku, jezírku a na vyvýšeném záhonu. Hravou formou se seznámily s pojmem fotosyntéza. Panu Mgr. Holánkovi moc děkujeme za zajímavý a inspirativní program a budeme se těšit na další spolupráci.

Anketa

Byli jste spokojeni s nabídkou úkolů pro Vaše děti v průběhu uzavření MŠ?

Výsledky
zřizovatel organizace

Zřizovatel organizace - Velká Bíteš

Účastníme se projektů
  • Celé Česko čte dětem
  • Mrkvička
  • Bonduelle
  • Škola plná zdraví
  • GOODYEAR - Bezpečná školka
  • Soutěž s panem Popelou